Iestājoties gada aukstajiem mēnešiem, aktuālāks jautājums kļūst par to, kāda ir pieļaujamā gaisa temperatūra ārpus telpām ziemā?

Darba aizsardzības normatīvie akti nosaka, ka darba devējam ir jānovērtē darba vides apstākļi un riski, kuros darbinieki strādā un jāveic atbilstoši pasākumi risku samazināšanai vai novēršanai.

Viens no būtiskākajiem darba vides faktoriem ir mikroklimats. Gaisa temperatūra ārpus telpām ziemā ir aktuāls aukstajos gada mēnešos, kad ikdienas darbs jāveic ārpus telpām. Pat neilgi aukstumā pavadīts laiks, ko cilvēks pavada zemā gaisa temperatūrā, kas pārsniedz – 10 grādus, var radīt ietekmi uz cilvēka veselību.

Darba devējam svarīgi ir zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, jo aukstums rada stresu, samazina ķermeņa jutīgumu un pirkstu veiklību, kā arī kavē nervu sistēmas funkcionēšanu. Ja darbs norisinās zemā temperatūrā un caurvējā, ko papildina arī troksnis vai vibrācija, tad tas vēl vairāk ietekmē darbinieka veselību.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” nosaka minimālās prasības, kas darba devējam jāievēro, lai nodrošinātu drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas, tai skaitā norāda, kāda ir pieļaujamā gaisa temperatūra ārpus telpām ziemā.

Ja darbs tiek veikts ārpus telpām, darba devējam jānodrošina nodarbinātie ar atbilstošām sadzīves un atpūtas telpām, kas ir apsildāmas, lai nodarbinātajiem būtu iespēja sasildīties. Šī prasība ir jāņem vērā, ievērojot noteikumos noteiktos pieļaujamos laikposmus darbam aukstumā ārpus telpām.

Ja faktiskā gaisa temperatūra ir:

  • robežās no – 5°C līdz –10°C, aukstumā var pavadīt līdz 90 minūtēm un pēc tam vismaz 15 minūtes jāatpūšas siltumā;
  • –10°C līdz –18°C, strādāt var līdz 80 minūtēm, pēc tam 20 minūtes jāatpūšas.
  • robežās no –18°C līdz –30°C aukstumā var pavadīt līdz 70 minūtēm un atpūtai jāvelta vismaz 25 minūtes.
  • zemākai par –30°C, ziemas spelgonī, āra apstākļos veicot darba pienākumus, drīkst pavadīt līdz 60 minūtēm un pēc tam atpūtai siltumā jāvelta vismaz pusstunda.

Tā kā gaisa temperatūra ārpus telpām ziemā ir zema, būtisks pasākums zemās temperatūras riska samazināšanai ir individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. Tādējādi darba devēja pienākums ir nodarbinātos nodrošināt ar nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem – siltu apģērbu, cepuri, cimdiem, apaviem, ko savukārt nosaka noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”.

Darba devējam ir jānodrošina drošība darba vietā, arī pašam darbiniekam ir jārūpējas par savu veselību un drošību darba vidē. Ja darbiniekam ir pārāk auksti vai karsti, mazinās darba produktivitāte, un tas nav darba devēja interesēs. Rūpēsimies par sevi un savu darba vidi!

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi: sākums 2021. gada 11. janvāris. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā zvaniet  +37125446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI