Rudens ir klāt! Tas ir ļoti krāsains gadalaiks, kad tiek ievākta raža un tas ir  laiks, kad ir iespēja sagatavoties ziemas atnākšanai. Pēc vasaras karstuma, ļoti grūti pielāgoties rudens dzestrumam. Bieži rodas jautājums par to, kad reiz pieslēgs apkuri!? Apkures sezonas uzsākšana ir atkarīga no laika apstākļiem. Šogad prognozēts, ka Rīgā apkuri sāks pakāpeniski pieslēgt no oktobra sākuma. Ja dzīvojamās ēkas iemītnieku vairākums vienojas, tad apkuri var pieslēgt arī ātrāk. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā siltums nonāk līdz dzīvoklim? Cik daudz resursu ir iesaistīti šajā procesā?

Gāzes iekārtu operators. Vai pieprasīta profesija?

Noteikti pieprasīta, jo kvalificētu speciālistu trūkst! Pēc nejaušības principa izvēlēts darba piedāvājums šajā amata pozīcijā norāda, ka būtiski ir augsta atbildības sajūta, vēlama līdzīga darba pieredze un gāzes iekārtu operatora apliecība (obligāta).

Kur apgūt profesionālās pilnveides programmu “Gāzes iekārtu operators” un iegūt apliecību?

Lai nodrošinātu profesionālās pilnveides programmas “Gāzes iekārtu operators” apguvi, mācību centram ir jābūt Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai. Personu apmācību, zināšanu pārbaudi un atestāciju šī standarta prasību zināšanā, gāzbīstamu darbu uzraudzībā un izpildē veic specializētos mācību centros vai kvalifikācijas kursos, kuriem ir atbilstoša mācību bāze ar mācību poligoniem un atbilstošiem tehniskiem līdzekļiem iekārtotām telpām, kvalificēti lektori un instruktori. Pēc LSGŪTIS sniegtās informācijas, šo mācību programmu iesējams apgūt šādos mācību centros Latvijā:

  • “Mācību centrs Liepa”;
  • LLU “Mūžizglītības centrs”;
  • RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte “Profesionālās Tālākizglītības centrs”;
  • A/S “Rīgas siltums” Mācību centrs;
  • Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Akciju sabiedrības “Gaso” Mācību centrs.

Kam nepieciešams apgūt programmu “Gāzes iekārtu operators”?

Latvijas Standarts LVS 445-1:2011 par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales ar dabasgāzes sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi un remontu, ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, kā arī šo personu apmācības lektoriem un instruktoriem, jāapgūst šī standarta (un citi) tehniskā drošība normatīvo dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības akceptētai mācību programmai, un tie jāatestē noteiktu darbu veikšanai.

Svarīgi – Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Gāzes iekārtu operators”. Mācību programmas mērķis ir  apmācīt personas par gāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām un apstiprināto mācību programmu. Mācības tiek realizētas mācību centrā – Braslas ielā 24C, Rīgā. Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu uzņēmuma telpās, Jums izdevīgā laikā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar izdales materiāliem. Nākamā grupa mācības uzsāk 10. oktobrī. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI