APMĀCĪBAS E-VIDĒ – MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ.

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums) ir obligāts visiem darbiniekiem, kuri savā darbā ir iesaistīti pārtikas apritē. Pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām, jo ir jāievēro virkne normatīvo aktu prasību – gan Eiropas Savienības regulas un lēmumus, gan Latvijas likumus un Ministru kabineta noteikumus. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, par pārtikas kvalitāti ir atbildīgs pārtikas uzņēmums.

To, vai tiek ievērotas minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā kontrolē un uzrauga Pārtikas veterinārais dienests. Inspektori veic pārtikas uzņēmumu plānveida pārbaudes.

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā reglamentē Ministra kabineta noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarināto personu apmācības kārtības pārtikas higiēnas jomā”.

Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:

  • kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
  • kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu – “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

Kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” tiek apskatītas tādas tēmas kā, piemēram, galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums, pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni, izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums, izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai, personāla higiēnas prasības, pārtikas higiēna, vispārīgās un īpašās higiēnas prasības, laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām.

Apmācību kursu “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” iespējams apgūt e-vidē, kur apmācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam. Pieteikties kursiem ir ļoti vienkārši – aizpildi anketu, saņem piekļuves paroli mācību materiāliem un testam, apgūstiet materiālu un nokārtojiet testu, saņemiet apliecību pa pastu vai pie mums klātienē! Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

Izmanto arī e-vides iespējas! Apgūsti patstāvīgi video kursu
Minimālas higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos” un aizpildi testu!

 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI