SPRIEGUMAKTĪVS DARBS. APMĀCĪBA UN KVALIFIKĀCIJA SPRIEGUMAKTĪVAM DARBAM.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 paredz, ka spriegumaktīvs darbs ir darbs, kura veikšanas laikā darbu izpildītājs ir tiešā saskarsmē ar atklātām spriegumaktīvām daļām vai arī iesniedzas spriegumaktīva darba zonā ar jebkuru ķermeņa daļu, darbarīku vai iekārtu. Spriegumaktīvu darbu veic tikai tad, ja ir iespējams ievērot visas šim darba veidam izvirzītās drošības prasības. Veicot spriegumaktīvu darbu, nepiemēro šajos noteikumos noteiktās sprieguma neesības pārbaudes, zemēšanas un īsslēgšanas ierīču uzstādīšanas procedūras. Darba izpildītājs darba vietā atrodas stabilā stāvoklī, lai tam nebūtu nekur jāpieturas un abas rokas būtu brīvas darbam. Apģērbs nedrīkst saturēt metāla priekšmetus, un uz ķermeņa nedrīkst būt strāvu vadoši priekšmeti (piemēram, kaklarotas, rokassprādzes, pulksteņi, auskari, matu saspraudes), kas var radīt elektrobīstamību. Gatavojoties spriegumaktīvam darbam, novērtē nepieciešamos aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai īssavienojuma, un ņem vērā visus iespējamos sprieguma potenciālus, kas ir darba vietas tuvumā. Spriegumaktīvu darbu drīkst veikt apmācīts vai kvalificēts nodarbinātais. Valdītājs var apstiprināt atsevišķu, specifisku darbu sarakstu (piemēram, izolatoru tīrīšana), kurus var izpildīt saskaņā ar darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām.

Papildu apmācību programma spriegumaktīva darba veikšanai ietver teorētiskās apmācības un praktiskās nodarbības, kas atbilst spriegumaktīva darba specifiskajām prasībām. Apmācības organizē darba devējs savā darba vietā.

Apmācības un praktiskās nodarbības ietver tieši tādus darbus, kādi tiks veikti pēc apmācības, vai arī tādus darbus, kuru izpilde ir balstīta uz tiem pašiem drošības principiem. Teorētiskajā apmācībā par spriegumaktīvu darbu nodarbinātais iepazīstas ar konkrēto darbu un elektroietaisēm, kā arī saistītajām darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām.

Pēc apmācībām un zināšanu novērtēšanas nodarbinātajam izdod apliecinājumu, ka viņš ir sagatavots konkrēta spriegumaktīva darba veikšanai.

Šajos noteikumos minētajā kārtībā papildu apmācību veic arī norīkojuma izsniedzējam vai rīkojuma devējam, kas organizē spriegumaktīvu darbu izpildi uz konkrētām spriegumaktīvām elektroietaises daļām.

Nodarbinātais pastāvīgi saglabā prasmi veikt spriegumaktīvu darbu, praktiski strādājot attiecīgajā darbā vai saņemot atkārtotu apmācību. Spriegumaktīva darba veikšanas prasmi nodarbinātajam pārbauda reizi gadā, kā arī šādos gadījumos:

94.1. uzsākot darbu;

94.2. pārceļot nodarbināto citā darba vietā;

94.3. mainoties amata pienākumiem;

94.4. pēc sešu mēnešu pārtraukuma darbā;

94.5. pēc darba izpildes pārkāpumiem;

94.6. pēc nozīmīgām elektroiekārtu izmaiņām;

94.7. mainoties darba izpildes tehnoloģijai”.

“Mācību centrs Liepa” organizē kursus “Spriegumaktīvo darbu veikšana līdz 1 kV (pirmreizēji un atkārtoti). Kursa mērķis ir sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas, sniegt praktiskus padomus, veicot spriegumaktīvo darbu līdz 1Kv. “Mācību centrs Liepa” piedāvā regulārus un pieejamus mācību laikus uzņēmuma darbiniekiem, nodrošinot zināšanas ērtā laikā un vietā, arī izbraukumā un iespēju praktiski trenēties Rīgā, mācību poligonā Braslas ielā 24C, vai mācību poligonā Grobiņā.

Mācību norise (pirmreizēja apmācība): 23. un 24. augustā no 10:00 – 17:00 (divas dienas) mācību poligonā – Braslas ielā 24C, Rīgā.

Mācību norise (praktisko iemaņu atjaunošana): 29. augustā no 10:00 – 17:00 (viena diena) mācību poligonā – Braslas ielā 24C, Rīgā.

Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 26303439, vai rakstiet elina@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.