Olivers Lapčinskis

“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs

Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumu Nr. 1041 prasībām, darba aprīkojumu izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.

65. Aizsardzības līdzekļu iedalījums:

65.1. individuālie aizsardzības līdzekļi:

65.1.1. dielektriskie cimdi un apavi;
65.1.2. sejas un acu aizsargi;
65.1.3. aizsargķiveres;
65.1.4. aizsargapģērbs;
65.1.5. aizsardzības līdzekļi visa ķermeņa aizsardzībai pret kritieniem;

65.2. kolektīvie aizsardzības līdzekļi:

65.2.1. dielektriskie paklāji, izolējošās platformas un sastatnes;
65.2.2. izolējošie uzliktņi;
65.2.3. barjeras, brīdinājuma lentes un karodziņi;
65.2.4. slēdzenes, drošības zīmes;

65.3. darbarīki, ierīces un iekārtas:

65.3.1. izolētie un izolējošie darbarīki;
65.3.2. izolējošie stieņi (operatīvie, mērstieņi un stieņi zemējumu uzlikšanai);
65.3.3. sprieguma uzrādītāji;
65.3.4. mērinstrumenti ar izolētiem rokturiem;
65.3.5. fāzēšanas ierīces;
65.3.6. kabeļu bojājuma vietas uzrādītāji;
65.3.7. pārnesamie zemētāji.

Uz aizsardzības līdzekļiem jābūt norādītam CE marķējumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību. Marķējumam ir jābūt labi saskatāmam un salasāmam.

Ar cieņu,
Olivers Lapčinskis
“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs