Currently set to Index
Currently set to Follow

Darba vietā nodarbinātais pavada lielu dzīves daļu, tāpēc ir svarīgi nodrošināt ērtu un drošu darba vietu. Labā un sakārtotā darba vietā pieaug darba ražīgums, samazinās nelaimes gadījumu skaits, pieaug darba efektivitāte. Piemērots apgaismojums darba vietā un optimāls mikroklimats telpās ir vieni no svarīgākajiem darba vides parametriem, lai nodarbinātais  justos ērti un spētu efektīvi strādāt. Iestājoties rudenim, aizvien aktuālāks  kļūst jautājums par to, vai apgaismojums darba vietā ir pietiekams?

Kā noteikt, vai apgaismojums ir pietiekams?

Ir jānodrošina darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu normatīvu prasībām – Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. To, vai apgaismojums daba vietā ir pietiekams, nosaka veicot apgaismojuma mērījumus. Apgaismojuma mērījumi darba devējam sniedz iespēju:

  • savlaicīgi novērst arodslimību risku;
  • samazināt nelaimes gadījumu risku;
  • samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu;
  • nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Objektīvus mērījumus veic tikai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditētas laboratorijas. Oficiāli atzītu rezultātu spēj dot vienīgi akreditētas laboratorijas.

Kāds ir pietiekams apgaismojums darba vietā?

Katrai darba vietai nepieciešams noteikts apgaismojums, kas atkarīgs no veicamā darba, attāluma no nodarbinātā acīm līdz saskatāmajam objektam, nodarbinātā individuālajām īpatnībām. Pieļaujamie apgaismojuma līmeņi attiecībā uz dažādām darba vietām iekštelpās ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikumā, bet darba vietām ārpus telpām – 3. pielikumā. Darba devēja pienākums ir, lai apgaismojums darba vietā būtu pietiekams un atbilstošs noteiktajām normām.

Kādas ir nepietiekama apgaismojuma cēloņi un sekas?

Viena no vissvarīgākajām cilvēka maņām ir redze, tā palīdz uztvert lielu daļu informācijas par to, kas notiek mums apkārt. Starp biežākajām ar apgaismojumu saistītajām problēmām minams:

  • nepietiekams apgaismojums darba vietā;
  • slikts vai nepilnīgs gaismas sadalījums;
  • pārmērīgi spilgts apgaismojums darba vietā.

Viens no biežākajiem nepietiekama apgaismojuma cēloņiem ir nepietiekama gaismas atstarošanās no dažādām virsmām, nepareizi izvietots apgaismojums, izdegušas spuldzītes vai bojātas elektroinstalācijas un nesistemātiski veiktā gaismas ķermeņu tīrīšana. Gadījumos, kad ir nepietiekams apgaismojums darba vietā, iespējamas sekas, piemēram, nodarbinātie nepietiekami labi var saredzēt detaļas, kas var izraisīt nelaimes gadījumus, traumas, acu sasprindzinājumu, kas var savukārt noved pie priekšlaicīgas redzes pasliktināšanās. Sliktas redzamības apstākļos, ja darbs ir saistīts ar augstu precizitāti, var būt nepieciešamība strādāt piespiedu pozā, kas izraisa balstakustību sistēmas problēmas. Svarīgi ir novērtēt un sekot līdzi redzes kvalitātei visos vecuma posmos, jo nepietiekams apgaismojums darba vietā var būtiski ietekmēt veselību. 2018. gadā palielinājies nelaimes gadījumu skaits darba vietās. Riskantākās nozares joprojām ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2019. gada 13. novembrī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
APGAISMOJUMS DARBA VIETĀ.
Article Name
APGAISMOJUMS DARBA VIETĀ.
Description
Piemērots apgaismojums darba vietā un optimāls mikroklimats telpās ir vieni no svarīgākajiem darba vides parametriem, lai nodarbinātais justos ērti un spētu efektīvi strādāt.
Author
Publisher Name
Mācību centrs Liepa
Publisher Logo