TUVĀKIE KURSI:

TUVĀKIE KURSI:   16.01.2019. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA KURSI 60st.

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

 Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
 Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām

  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;

  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
  Darba vides risku samazināšana;
  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  Kontroles un uzraudzības sistēma;
  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
  Darba tiesiskās attiecības;
  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
  Elektrodrošības pamati;
  Ugunsdrošības pamati;
  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

Kursa ilgums:     60 akadēmiskās stundas

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C    16.01.2019.  

Maksā iekļauts:  
  izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  apliecības izgatavošana

LEKTORI

Icon-teacher

1. Darba aizsardzībā
2. Ugunsdrošībā
3. Elektrodrošībā
4. Darba tiesiskajās attiecībās
5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
6. Ergonomikā
7. Pirmās palīdzības sniegšanā

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Saņemiet konsultācijas zvanot:

+371 25446635

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā
 • SIA Mācību centrs Liepa ir  SIA Circle K Latvia – (SIA Statoil Fuel&Retail Latvia) sadarbības partneris apmācību organizēšanā jau vairākus gadus.  Apmācības tiek organizētas kvalitatīvi, elastīgi  mums izdevīgā laikā un vietā. Ir izstrādāta augsta līmeņa apmācību programma, kas ir  pielāgota mūsu uzņēmuma specifikai. Darbinieki, kas apmeklē apmācības augstu novērtē pasniedzēju profesionalitāti, pieredzi, pasniegšanas veidu un apmācību materiālus, kā arī iespēju mācīties mūsu  uzņēmuma telpās.

   
 •  

  Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

  Paldies!

 • “Lektors ļoti pretimnākošs, stāsta kā ir teorētiski un kā ir dzīvē, kas ļoti noder darbā.”

  “Lektors izglītots, zinošs ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību.”

  “1-10 skalā 9! Ļoti atraktīvs pasniedzējs, neaizraujas ar “burtu kalpu” pieeju, bet ļoti labi izskaidro ar piemēriem.”

  “Mācības ir ļoti aktuālas. Ļauj apzināties riskus, kas saistīti ar iekārtu nepareizu izmantošanu. Mācību process ļoti labs, daudz piemēru no dzīves, gan stropes ko pataustīt, gan foto/video materiāli.”

 • Mūsu sadarbības laikā mācību centrs sevi ir pierādījis, kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri. Apmācības elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā notiek atbilstoši izvirzītajām prasībām, kvalitatīvi, augstā līmenī ar profesionāli  sagatavotiem pasniedzējiem. Uzskatām, ka “Mācību centrs LIEPA” kļuvusi par vadošo apmācību uzņēmumu Latvijā -  elektrodrošībā ,darba aizsardzība, ugunsdrošība un aizsardzība un daudzās citās jomās, kuras saistītas ar darba aizsardzību. Izsakām pateicību par labi organizētajām un augstā līmenī veiktajām apmācībām elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā un ceram uz turpmāko sadarbību.

  Valdes loceklis
  SIA "BūvBalsts"
 •  

  Līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, saņemot precīzi laikā un profesionāli paveiktu pakalpojumu. Mācību centrs Liepa ir sevi parādījis kā uz klientu orientēts uzņēmums, izstrādājot dokumentāciju, tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, ieteikti labākie risinājumi. Ārkārtas situācijās mācību centra pārstāvis spēj piedāvāt ātrāko un labāko risinājumu, lai novērstu radušos problēmu. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

  Personāla vadītāja
  SIA "Karavela"

JAUNUMI UN SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

LIKUMPROJEKTS “GROZĪJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ”. DROŠĪBA DARBA VIETĀ. ATTĀLINĀTAIS DARBS

Drošība darba vietā ir būtiska arī nodarbinātajiem, kuri darbu veic attālināti – izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tāpēc šī gada 27. novembrī valdības sēdē, tika pieņemts […]

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

WhatsApp chat