Īpašais mācību piedāvājums saules paneļu uzstādītājiem, kurā ietilpst kursi – “Darbs augstumā, augstkāpēja darbs”, “Elektrodrošība” un “Elektrotehniskie mērījumi”, lielās atsaucības dēļ tiek pagarināts līdz 31.08.2022.

Saules paneļu uzstādītājiem, veicot uzstādīšanas darbus, nepieciešamas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam augstumā, elektrotehnisko mērījumu veikšanā, kā arī nepieciešama elektrodrošības Bz grupas apliecība.

 

 

Vairāk par kursiem:

DARBS AUGSTUMĀ, AUGSTKĀPĒJA DARBS
•  Būtiskākie riski strādājot uz jumtiem
•  Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to lietošana
•  Darba organizēšanas principi
•  Glābšanas darbu organizēšana un cietušā evakuācija

ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI
•  Pielietojamie instrumenti, aprīkojums, IAL līdzekļi un to lietošana
•  Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
•  Izolācijas pretestības mērīšana
•  Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
•  Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

ELEKTRODROŠĪBA
Lai veiktu elektrotehniskos mērījumus nepieciešama Bz elektrodrošības grupa. Lai iegūtu Bz elektrodrošības grupu – darba stāžs ar A el.drošības grupu (1 mēnesis) vai otrais prof. kvalif. līmenis elektrozinībās

 

Uzzināt vairāk variet zvanot vai rakstot:

INGA GORJUNA
Mācību darba koordinatore
E-pasts: inga@mcliepa.lv
Mob.: +371 29905611

 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI