Darba aizsardzība un to normu ievērošana ir nozīmīga jebkurā uzņēmumā. Svarīgi ir nodrošināt, lai darba devēji un darbinieki darītu visu nepieciešamo, lai uzņēmumā tiktu radīta droša darba vide. Darba aizsardzība ieņem būtisku lomu darbinieku veselības un labsajūtas nodrošināšanai darba vietās.

Valsts darba inspekcija uzsāk tematiskās pārbaudes apstrādes nozarē. Pārbaužu ietvaros tiks pārbaudīti pārtikas ražošanas, kokapstrādes un metālapstrādes uzņēmumi. Pārbaužu laikā īpaši tiks pievērsta uzmanība darba aprīkojumam, tā atbilstībai drošības prasībām.

Visbiežākais nelaimes gadījumu darbā ar aprīkojumu cēlonis ir nodarbināto neuzmanīga un/vai pārdroša rīcība, kā arī darbs ar nedrošām iekārtām. 2018. gadā šādu nelaimes gadījumu darbā skaits, salīdzinot ar 2017. gadu ir pieaudzis par 15%. Balstoties uz šo faktu, Valsts darba inspekcija veiks preventīvas pārbaudes, lai pārliecinātos par aprīkojuma drošu lietošanu un to, vai darbinieki ir atbilstoši instruēti un apmācīti.

Pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis to nelaimes gadījumu darbā skaits, kas notikuši, strādājot ar darba aprīkojumu. Pārtikas ražošana, kokapstrāde un metālapstrāde ir nozares, kurās nodarbinātie bieži cieš nelaimes gadījumos darbā, strādājot ar darba aprīkojumu. Galvenokārt nodarbinātie sagriež vai sadur pirkstus/plaukstas ar asiem priekšmetiem, neuzmanīgi pieiet pārāk tuvu rotējošām iekārtām, kas rada nopietnas sekas.  Ļoti bieži darba aizsardzība netiek ievērota. Nelaimes gadījumi notiek arī, kad darbinieks labo vai tīra iekārtu, to neizslēdzot.

Fakts, ka pieaug nelaimes gadījumu darbā skaits, liek pievērst uzmanību darba kultūrai uzņēmumos. Svarīgi ir sniegt nodarbinātajiem nepieciešamās zināšanas par darba aizsardzību. Valsts darba inspekcija vēlas aktivizēt pašu uzņēmumu iniciatīvu aicinot kritiski izvērtēt darba procesus, kas saistīti ar darba aprīkojumu.

Valsts darba inspekcija pārbaužu laikā pastiprinātu uzmanību pievērsīs:

  • darba aprīkojumam, pārbaudot, vai aprīkojuma kustīgās daļas ir nosegtas ar drošiem aizsargiem, vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir veikta un dokumentēta iekārtu tehniskā apkope;
  • vai darbinieki ir atbilstoši instruēti un apmācīti darbam ar aprīkojumu;
  • vai iekārtu tuvumā ir izvietotas nepieciešamās drošības zīmes.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

WhatsApp WhatsApp