DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

Mācību centrs Liepa ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. Mēs palīdzēsim ieviest visus nepieciešamos pasākumus, lai darba vide būtu droša Jūsu darbiniekiem.

Ikvienam uzņēmumam Latvijas Republikā, kurā ir nodarbināts vairāk kā viens darbinieks, ir jābūt apmācītam darba aizsardzības speciālistam un izveidotai darba aizsardzības sistēmai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 99 no 08.02.2005. „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” prasībām, ikvienam uzņēmumam, kura darbība ietilpst iepriekšminēto MK noteikumu 1.pielikuma sarakstā , darba vides riska faktoru novērtēšanai un darba aizsardzības plāna sastādīšanai ir jāpieaicina kompetenta institūcija (kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā).

Piedāvājam uzticēt Jūsu uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu “Mācību centrs Liepa” rokās. Jūs būsiet drošs, ka visa nepieciešamā dokumentācija ir pilnīgā kartībā, nepieciešamie drošības pasākumi ir veikti un galvenais, ka Jūs un Jūsu darbinieki jutīsies pārliecināti un droši, jo būs instruēti un apmācīti rīkoties pat krīzes situācijā.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka darba aizsardzības prasību neievērošanas sekas ir atrunātas Administratīva pārkāpumu kodeksa 41.4 un 41.5 pantos un  Krimināllikumā 146. pantā.

Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

Kompetentā institūcijā SIA „Mācību centrs Liepa” strādā pieredzējuši un kvalificēti darba aizsardzības vecākie speciālisti.

Līdz ar to mēs Jums piedāvājam:

icon-check-square-oEsošās darba aizsardzības dokumentācijas auditu ar atzinumu par tās atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
icon-check-square-oDarba vides riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu (t.sk. indikatīvo mērījumu veikšanu – apgaismojums, mikroklimats, troksnis) visiem uzņēmuma darbības veidiem, tai skaitā bīstamās nozares darbiem, būvobjektiem u.c.;
icon-check-square-oAkreditētās laboratorijas pieaicināšanu darba vides mērījumu veikšanai;
icon-check-square-oDarba aizsardzības pasākuma plāna sagatavošanu;
Darba aizsardzības instrukciju un apmācības programmu pārskatīšu un izstrādi;
icon-check-square-o
Instruktāžas un apmācības darba aizsardzībā;
icon-check-square-o
Obligāto veselības pārbaužu (OVP) dokumentācijas izstrādi (OVP saraksts, OVP kartes, rīkojumi par darbinieku nosūtīšanu uz OVP) un OVP organizēšanu;
icon-check-square-o
Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) noteikšanu un atbilstošas dokumentācijas izstrādi (IAL saraksts, IAL skaidrojošie dokumenti, IAL uzskaites dokumentācija);
icon-check-square-o
Citas ar darba aizsardzību saistītas dokumentācijas izstrādāšanu (saraksti, rīkojumi, politika u.c.);
icon-check-square-o
Periodisku apsekošanu darba vides iekšējās uzraudzības ietvaros, darba vietu pārbaudi, darbinieku drošas rīcības un drošu darba paņēmienu pārbaudi un, nepieciešamības gadījuma,  akta sagatavošanu par konstatētām neatbilstībām;
icon-check-square-o
Konsultēšanu un interešu pārstāvēšanu Valsts darba inspekcijā;
icon-check-square-o
Nelaimes gadījuma izmeklēšanu;
icon-check-square-o
Aizvietos Jūsu darba aizsardzības speciālistu prombūtnes laikā (komandējumi, slimības laiks, dekrēts u.c.).

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumu izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv