ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Būt par personas datu aizsardzības speciālistu nozīmē zināt, kā nodrošināt likumam atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā, kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā. Piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai, spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā, zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem, kā arī būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Kam tas ir aktuāli? Apmācības fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistīta ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās formās (videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, kā arī fizisko personu datus saturošas datu bāzes (klientu datu bāzes) kopumā, personas datu apstrāde uzņēmuma personāla daļas ietvaros).  Apmācību kārtību nosaka MK noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” (no 05.02.2008.)

Izglītības programmas mērķis : sniegt zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā, kas atbilst Latvijas Republikas un saistošo starptautisko tiesību regulējumam.

Programmas ilgums : 42 stundas. Mācības tiek realizētas saskaņā ar DVI izsludināto eksāmena laiku. Informācija par apmācību laiku skatāma mācību kalendārā:

Nepieciešamā izglītība: Latvijā akreditētā augstskolā iegūta augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Izsniedzamais dokuments: apliecinājums.

Mācības vadīs kvalificēts datu aizsardzības speciālists ar bagātu profesionālo pieredzi gan tiesību, gan informācijas tehnoloģiju jomā Ivo Krievs- Zvērināts advokāts
Personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.

Programmas ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

  1. personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
  2. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
  3. personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
  4. personas datu aizsardzības principi;
  5. datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
  6. pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
  7. sensitīvu personas datu apstrāde;
  8. personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
  9. personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
  10. sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

 

[php snippet=2]

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar Jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv