MK noteikumos Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” (pieņemti 12.10.2004.) skaidrots, ka darbs ar azbestu ir azbestu saturošu materiālu demontāža (azbestu saturošo daļu nomontēšana no ēkas, instalācijas vai iekārtas un aizvešana), transportēšana, glabāšana, azbestu saturošu materiālu atkritumu apsaimniekošana un darbi ar azbestu saturošiem materiāliem, ja tie ir marķēti normatīvajos aktos par ķīmisko vielu marķēšanu noteiktajā kārtībā.

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvērtēt iespējamos riskus darbā ar azbestu; rīkoties ārkārtas situācijās; izvēlēties pareizo aizsargapģērbu un  individuālos aizsardzības līdzekļus un lietot tos saskaņā ar normatīviem aktiem.

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa laikā tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Azbesta radītā riska novērtēšana
icon-check-square-o
Azbesta vai azbestu saturošu materiālu putekļu īpašības, to ietekme un potenciālie draudi veselībai
icon-check-square-o
Produkti un materiāli, kuri satur vai var saturēt azbestu
icon-check-square-o
Darbības, kas var pakļaut azbesta ietekmei
icon-check-square-o
Rīcība darbā ar azbestu saturošiem atkritumiem
icon-check-square-o
Speciālās higiēnas prasības
icon-check-square-o
Preventīvie pasākumi un drošas darba metodes, lai līdz minimumam samazinātu saskari ar azbestu darba vietā
icon-check-square-o
Aizsargapģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle un lietošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem
icon-check-square-o
Rīcība ārkārtas situācijās

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv