SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES BALONU UZPILDES STACIJAS OPERATORS

MK noteikumi Nr. 953 „Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 25.08.2009.) nosaka prasības, kas jāievēro, uzturot un lietojot sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, kurās tiek uzpildīti sašķidrinātās naftas gāzes baloni, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī nosaka šo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību.

MK noteikumi nosaka, ka uzņēmumā kurā uztur un lieto sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, jābūt nodrošinātam stacijas apkalpošanai pietiekamam skaitam personāla, kas ir apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, kā arī par balonu apskati, novērtēšanu, uzpildi un citām darbībām saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām, ņemot vērā balonu konstrukciju un paredzētos lietošanas apstākļus. Kā arī stacijā jābūt ar rakstisku rīkojumu norīkotam atbilstošas kvalifikācijas speciālistam, kas ir atbildīgs par stacijas tehnisko stāvokli, tās pareizu lietošanu un tehnisko apkopi.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Prasības darba aizsardzības jautājumos, lietojot darba aprīkojumu

Elektrodrošības pamatprasības
Ugunsdrošības pamatprasības
Staciju uzturēšanas prasības
Būtiskās drošības prasības
Balonu aprites prasības
Stacijas remonta un rekonstrukcijas prasības
Staciju tehniskās pārbaudes

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības strādājot sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā; ievērot drošības prasības lietojot darba aprīkojumu, kā arī balona apskati, novērtēšanu un uzpildi; ievērot sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas tehniskās uzraudzības kārtību.

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir plašas teorētiskās un praktiskās zināšanas.  Katram kursa dalībniekam tiek piešķirts drukāts materiāls, kas paliek to īpašumā pēc kursa beigām.

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv