PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

TUVĀKO KURSU DATUMI:

Apmācības fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās tās formās: videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, darbinieku datu apstrāde, fizisko personu datus saturošas datu bāzes.

Būt par personas datu aizsardzības speciālistu nozīmē zināt, kā nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā, kā sagatavot nepieciešamos dokumentus, kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumus datu aizsardzības jomā un kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai. Spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā. Zināt, kādi faktori jāņem vērā, sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem, kā arī būt kompetentiem valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Apmācības sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā, kas atbilst Latvijas Republikas un saistošo starptautisko tiesību regulējumam. 

lektors

APMĀCĪBAS VADA:
Ivo Krievs – Zvērināts advokāts, Personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.
Artis Ābolts – SIA “Tieto Latvia” vadošais speciālists un arī Eiropas līmeņa sertificēts IT drošības speciālists.

saraksts

KURSA TĒMAS:

Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās; 

Personas datu apstrādes pamatprincipi; 

Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;

Datu subjekta tiesības;

Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi; 

Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts; 

Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas);

Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem;

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
priekšzināšanas nav nepieciešamas

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
sertifikāts

ilgums

KURSA ILGUMS:
60 akad. stundas

cena

MĀCĪBU MAKSA:
550.00 EUR + PVN

vieta

NORISES VIETA: (klātiene)
Klātiene – Mācību centrs Liepa, Braslas iela 24C

Attālināti – Zoom platformā

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā
   sazinies ar:

   Iveta Gulbe
   Mācību darba koordinators
   Tālr. +371 29263834
   E-pasts: iveta@mcliepa.lv

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS