MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosaka kārtību, kādā veicami elektrotehniskie mērījumi. Šo noteikumu 56. punktā minēts, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, tad reizi 2 gados un, ja ķīmiski agresīva vide, tad reizi gadā.

Papildus šos mērījumus jāveic arī, lai nodotu ēkas ekspluatācijā. Elektrības sprieguma mērījumu protokolu iesniegt lūdz gan būvvaldes, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī nekustamo īpašumu apdrošināšanas uzņēmumi, līdz ar to Elektrotehniskos mērījumus jāveic ne tikai uzņēmumos vai juridiskai personai, bet arī ikvienam, kas vēlas būt pārliecināts par elektroietaišu drošību un darba kārtību!

Mācību kursā apgūsiet gan teorētiskās zināšanas par mērījumu veikšanu, mērījumu protokola sastādīšanu, gan arī praktiski veiksiet mērījumos speciāli aprīkotā mācību klasē. Video augstāk mūsu lektors iepazīstina ar mācību norisi.

 

 

Jautājumu gadījumā sazinies:

Inga Gorjuna
SIA “Mācību centrs Liepa”
Mācību darbu koordinatore
Tālr. 
+371 29905611
E-pasts:
 inga@mcliepa.lv

 

 

 

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI