IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTE. GROZĪJUMI (MK NOT. NR. 310)!

Slikta iekštelpu gaisa kvalitāte ir būtiska vides veselības problēma. Ikdienā praktiski visi cilvēki ir pakļauti iekštelpu gaisa piesārņotāju iedarbībai. Neatbilstoša iekštelpu gaisa kvalitāte ir nopietns riska faktors, kas var pazemināt darba spējas, dzīves kvalitāti un izraisīt slimības.

Sliktāka iekštelpu gaisa kvalitāte biežāk fiksēta nelielās tirdzniecības vietās. Bieži vien ta sir saistīts ar to, ka ekonomijas nolūkos, netiek izmantotas mehāniskās ventilācijas iekārtas vai izslēgtas pēc darbinieku lūguma.

No 2021. gada 8. februāra līdz 12. februārim, Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Higiēnas un arodslimības laboratoriju un  SIA “Ko tu elpo”, apsekojot 308 tirdzniecības vietas Rīgā, Jelgavā, Olainē, Ikšķilē, Ādažos, Ogrē, Jūrmalā, Siguldā, Cēsīs, Salaspilī, Ķekavā un novados. 86% apsekoto tirdzniecības vietu gaisā konstatētais CO2 līmenis ir zem 1000ppm. Pētījumu veikšanas mērķis bija pārliecināties, vai iekštelpu gaisa kvalitāte ir atbilstoša, jo Pasaules veselības organizācijas ziņojumā un vairākos zinātniskajos pētījumos ir norādīts, ka slikta ventilācija var veicināt Covid-19 izplatību. Pārbaužu rezultātā, tika apzinātas dažāda lieluma tirdzniecības vietas – ar platību no 25 m2 līdz 144354 m2 un mērījumi tika veikti dažādos. Ja oglekļa dioksīds (CO2) svārstās no 400 – 600 ppm, tad tas  uzskatāms kā ļoti labs gaisa kvalitātes rādītājs, ja CO2 koncentrācija ir no 600 – 1000 ppm, tad tas ir vidējs gaisa kvalitātes rādītājs, ja oglekļa dioksīds pārsniedz 1000 ppm, tad tas tiek uzskatīts par zemu gaisa kvalitātes rādītāju. Veicot apsekojumu, visvairāk tika pārbaudīti pārtikas veikali (46%), tirdzniecības centri (13%) un degvielas uzpildes stacijas (13%). Apsekoti arī optikas saloni, aptiekas, būvniecības, higiēnas un citu preču veikali. Seciāts, ka 14% jeb 43 tirdzniecības vietās ar platību līdz 5000 mCO2 līmenis pārsniedz 1000 ppm.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu gaisa apmaiņu publisko ēku iekštelpās un ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, nosaka gaisa kvalitātes rādītājus publisko ēku iekštelpām. Ministru kabinets apstiprināja Latvijas būvnormatīvu (LBN 231-15), ar kuru noteikti gaisa kvalitātes rādītāji, veicot grozījumus MK noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””. Grozījumi paredz, ka pieļaujamais oglekļa dioksīda līmenis ir līdz 1000 ppm. LBN 231-15 prasības turpmāk būs jāpiemēro jaunu ēku projektēšanai, kā arī ēku pārbūvei, atjaunošanai vai restaurācijai.

Būvprojektēšanas procesā atbilstošās jomas būvspeciālistam būs jāizvēlas tādi ventilācijas un/vai vēdināšanas risinājumi, kas nodrošina būvnormatīvā LBN 231-15 paredzētās gaisa kvalitātes minimālās prasības plānotajam ēkas lietotāju skaitam un ekspluatācijas intensitātei.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI