Currently set to Index
Currently set to Follow

Šī gada 3. septembrī, galīgajā lasījumā, tika pieņemtu grozījumi Darba aizsardzības likumā. Izmaiņas skar pašnodarbināto un attālinātajā darbā nodarbināto drošību un veselības aizsardzību. Likuma grozījumi tika veikti ņemot vērā darba tirgus aktualitātes, jaunu nodarbinātības formu attīstību, kad aizvien biežāk darbs tiek veikts attālināti. Tas radīja nepieciešamību pielāgot arī darba aizsardzības prasības.

Attālināts darbs ir darbs, ko iespējams veikt uzņēmuma darba vietās, bet pēc darba devēja un darbinieka abpusējas vienošanās tos veic mājās vai citās privātās vai publiskās telpās, vai ārpus tām. Darbs par attālinātu tiek uzskatīts tikai tad, ja puses ir vienojušās par tā veikšanu pastāvīgi vai regulāri, nevis atsevišķos ārkārtas gadījumos.

Attālinātā darba gadījumā darba vides riska novērtēšanu veic darba veidam, ja šo darbu veic dažādās vietās, un darba devējam nav fiziski jāpārbauda katra darbavieta. Ņemot vērā privātās dzīves neaizskaramību, mājokļa kā izraudzītās darba vietas apmeklējums pieļaujams vienīgi ar nodarbinātā piekrišanu. Nodarbinātajam jāsadarbojas ar darba devēju darba vides risku novērtēšanā. Pašnodarbinātajiem turpmāk būs jāievēro vispārīgie darba aizsardzības principi, ciktāl tas atbilst veicamā darba būtībai.

Lai mazinātu administratīvo slogu darba devējiem, grozījumi Darba aizsardzības likumā paredz tiesības ar darba aizsardzību saistīto procesu dokumentēšanai izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus. Pie tādiem pieskaitāmi, piemēram, darba vides risku novērtēšanas vai nodarbināto apmācības reģistrēšanas sistēmas. No likuma arī izslēgtas prasības par dažāda veida nodarbināto un darba vietu sarakstu sastādīšanu.

Izmaiņas skars arī bīstamo nozaru uzņēmumus – ar 250 vai vairāk nodarbinātajiem būs jābūt vismaz diviem darba aizsardzības speciālistiem, lai uzņēmums varētu kvalitatīvi veikt visus pienākumus darba aizsardzības jomā. Tas nebūs nepieciešams, ja uzņēmums šajā nolūkā izmanto kompetentās institūcijas pakalpojumus. Grozījumi Darba aizsardzības likumā stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
GROZĪJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ
Article Name
GROZĪJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ
Description
Šī gada 3. septembrī, galīgajā lasījumā, tika pieņemtu grozījumi Darba aizsardzības likumā. Izmaiņas skar pašnodarbināto un attālinātajā darbā nodarbināto drošību un veselības aizsardzību.
Author
Publisher Name
Mācību centrs Liepa
Publisher Logo