Currently set to Index
Currently set to Follow

Darba aizsardzība būvniecībā ir sarežģīta joma. 2020. gada 01. februārī stājās spēkā Ministra kabineta noteikumi Nr. 21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”. Darba aizsardzība būvniecībā ir ar ļoti augstu nelaimes gadījumu risku. Latvijā nelaimes gadījumi galvenokārt notiek nodarbināto nepietiekamas uzmanības un noteikto darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ.

Ēnu ekonomikas apjoms Latvijas būvniecības nozarē ir augsts – 34,1 procentpunkti no iekšzemes kopprodukta. Tā liecina pētījuma “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2015 – 2018” rezultāti. Lai mazinātu krāpšanos būvniecībā, turpmāk obligāti būs jāsniedz ziņas par katra strādnieka darba laiku (kā arī uzturēti tā personas dati). Tāpat noteikumi noteiks prasības personai, kas var veikt ārējo drošības pārbaudi elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai, kā arī noteikt prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai. Tāpat sistēmā tiek reģistrēti un uzturēti dati par būvkomersantiem un apakšuzņēmējiem.

Būvlaukumā nodarbināto personu darba laika reģistrācijas un uzskaites datu lauki – vārds, uzvārds, personas kods, pēc elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu saņemšanas vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē tiks salīdzināti ar Iedzīvotāju reģistra datiem, savukārt darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs – ar Komercreģistra datiem.

Valsts ieņēmumu ienests pērn deviņos mēnešos konstatējis pārkāpumus pusē no būvlaukumos pārbaudītajām elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām.

Pērn deviņos mēnešos EDLUS ieviešana un izmantošana ir pārbaudīta 70 tematiskajās pārbaudēs galvenajiem būvdarbu veicējiem.

Šajās pārbaudēs tika konstatēts, ka 37 būvobjektos EDLUS nebija reģistrēti apakšuzņēmēju 137 darba ņēmēji, 10 būvobjektos EDLUS nenodrošina pilnīgas informācijas reģistrēšanu, bet sešos būvobjektos EDLUS nebija ieviesta.

37 tematiskajās pārbaudēs pārbaudīta apakšuzņēmēja darba ņēmēju darba laika reģistrēšana EDLUS un būvlaukumā nostrādāto stundu atspoguļošana nodokļu maksātāja grāmatvedības reģistros.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2020. gada 24. februārī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI

Summary
DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. IZMAIŅAS.
Article Name
DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. IZMAIŅAS.
Description
2020. gada 01. februārī stājās spēkā Ministra kabineta noteikumi Nr. 21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”.
Author
Publisher Name
Mācību centrs Liepa
Publisher Logo