Šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā. Grozījumos tiks definēts attālinātais darbs, tā jēdziens, kā arī noteikts, kā darbiniekam un darba devējam jāsadarbojas attālinātās darba vides jautājumos.

Ārkārtējās situācijas laikā, attālinātais darbs daudziem uzņēmumiem bija veiksmīgs risinājums. Lai attālinātais darbs būtu produktīvs, darba devējam bija jāveic iekšējās organizatoriskās izmaiņas. Darba kārtības noteikumos bija jānosaka attālinātā darba organizēšanas pamatprincipi, piemēram, darba laika organizēšana, pārtraukumi darbā, atpūtas pauzes, kārtība sasniedzamībai, darba aizsardzības prasību ievērošanai.

Strādājot attālināti, darba devējam jānodrošina attālinātā piekļuve darba e-pastam, darba mobilajam telefonam (vai pāradresācija). Tāpat nodarbinātajiem nepieciešams atbilstošs tehniskais nodrošinājums un pieeja attiecīgajām informācijas tehnoloģijas sistēmām. Par papildizdevumu kompensēšanu, darbiniekam un darba devējam jāvienojas atsevišķi, lai nerastos domstarpības.

Nodarbinātajam jāsadarbojas ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā un jāsniedz darba devējam informācija par savas darbavietas apstākļiem, kas var ietekmēt viņa drošību un veselību. Nodarbinātajam jāievēro darba aizsardzības, elektrodrošības, drošības tehnikas, darba higiēnas un ugunsdrošības un citus noteikumus. Veicot darbu attālināti, nodarbinātais uzņemas atbildību, ka viņa darbavieta un aprīkojums ir piemērots darba veikšanai.

Pētījumu aģentūra Kantar šī gada aprīļa beigās veica pētījumu par dažādiem ar darba vidi saistītiem jautājumiem. Vairums (76%) darba ņēmēju kopumā ir apmierināti ar savu pašreizējo darbu, tostarp piektā daļa (22%) norāda, ka ir ļoti apmierināti. Zemāka apmierinātība ar savu darbu ir raksturīga pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, kvalificētiem un nekvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, strādājošiem ar zemāku izglītības līmeni, zemākiem personīgajiem ienākumiem, kā arī tiem, kuri norāda, ka nav apmierināti ar personīgās un darba dzīves līdzsvaru. Attālinātais darbs ir veicinājis apmierinātību ar darbu.

Vairāk nekā piektajai daļai (22%) strādājošo ārkārtējās situācijas laikā ir mainījies veids, kā strādāt, pilnībā vai daļēji pārejot uz darbu attālinātā režīmā. Pētījums liecina, ka nedaudz mazāk kā pusei (43%) strādājošo darbs jaunajos apstākļos ir veicinājis apmierinātību ar darbu, kamēr trešdaļai (35%) tas apmierinātības pieaugumu nav nodrošinājis.

Darbs jaunajos apstākļos ir veicinājis apmierinātību ar darbu, salīdzinoši retāk norāda gados jaunāki strādājošie (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, nekvalificēti strādnieki, kā arī tie, kuri uzskata, ka viņiem ir pārāk augsta darba slodze. Iespējams, ka gados jaunākiem strādājošiem darba vietā satiktie kolēģi nodrošināja aktīvākas socializācijas iespējas, kas jaunajos apstākļos nav iespējams, tādējādi neveicinot vai pat pazeminot kopējo apmierinātības līmeni.

Būtiski apmierinātāki ar darbu jaunajos apstākļos ir tie strādājošie, kuri pilnībā vai daļēji ir pārgājuši uz darbu attālinātā režīmā, liekot uzņēmumu vadības komandām aktualizēt jautājumu par iespēju strādāt attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas ierobežojumu atcelšanas.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī apmācības e-vidē. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI