Dūmu detektors nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Dūmu detektora vidējā cena ir 5 – 10 eiro. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Ja runā par  uzstādīšanu, tad tā ir salīdzinoši vienkārša. Dūmu detektors tiek piestiprināts pie griestiem ar komplektā pievienotajām skrūvēm vai abpusējo līmlenti. Dzīvoklī ir jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors. Privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektors jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas ar baterijām. Par bateriju nomaiņu atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas signālus. Svarīgi arī ik pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

Ugunsdzēsības aparāts no 2010. gada 1. janvāra privātmājās būs obligāts. Ugunsdzēsības aparāts privātmājā būs nozīmīgs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana nerada draudus veselībai un dzīvībai. Svarīgi ir izvērtēt situāciju un bīstamā situācijā nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, uz aparāta korpusa būtu iestrādāts individuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķējums. Ugunsdzēsības aparāta dzēstspējai jābūt vismaz 21A 113B. Skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, burts apzīmē ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti. Aparāta tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, reizi piecos gados.

Ugunsdrošības noteikumi ir izstrādāti, lai palīdzētu izvairīties no ugunsnelaimes vai mazināt tās ietekmi. Primārais mērķis nav sodīt. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neplāno pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai, kuros būs notikuši ugunsgrēki. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants paredz: par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Tuvākie kursi 2019. gada 09. septembrī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Izglītojamiem tiek nodrošināti ar apjomīgiem izdales materiāliem, praktiskām mācībām un izbraukšanu uz objektu, kā arī kafijas pauzēm. Kursus vada pieredzējis nozares speciālists – Andrejs Ozoliņš, kurš ir ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI