TUVĀKO KURSU DATUMI:

TUVĀKO KURSU DATUMI:   o6.03.2019.  

UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA (160 stundas)

UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

 saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  Vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
  Strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
  Izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
  Pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
  Veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

  Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.

  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.

  Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti
  Ugunsgrēka bīstamie faktori
  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
  Elektrodrošības pamati
  Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība
  Ugunsgrēka klasifikācija
  Ugunsdrošības dokumentācija
  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse
  Praktiskā ugunsdzēšana

Sniedzam praktiskas un teorētiskas zināšanas akreditētā mācību programmā “Ugunsdrošība un aizsardzība”  (akred. Nr. AI 7185)

Kursa ilgums:     160 akadēmiskās stundas

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C    06.03.2019.  
                                    (plaša bezmaksas autostāvvieta) 
Mācību maksa:   
200,00 EUR* (1 dalībniekam)

Maksā iekļauts:   praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aprātiem (dzīvas liesmas dzēšana)
                                  mācību ekskursija objektā
                                  izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  apliecības izgatavošana

* PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu

LEKTORI

ANDREJS OZOLIŅŠ

Inženiera kvalifikācija ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā


18 gadu pieredze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā
 • SIA Mācību centrs Liepa ir  SIA Circle K Latvia – (SIA Statoil Fuel&Retail Latvia) sadarbības partneris apmācību organizēšanā jau vairākus gadus.  Apmācības tiek organizētas kvalitatīvi, elastīgi  mums izdevīgā laikā un vietā. Ir izstrādāta augsta līmeņa apmācību programma, kas ir  pielāgota mūsu uzņēmuma specifikai. Darbinieki, kas apmeklē apmācības augstu novērtē pasniedzēju profesionalitāti, pieredzi, pasniegšanas veidu un apmācību materiālus, kā arī iespēju mācīties mūsu  uzņēmuma telpās.

   
 •  

  Vēlamies izteikt pateicību par veiksmīgo apmācību norisi, ko organizēja SIA “Mācību centrs Liepa” speciālisti. Mūsu uzņēmuma telpās, intensīvas mācību dienas laikā, mūsu uzņēmuma tehniskā departamenta speciālisti guva vērtīgas zināšanas lieliska pasniedzēja, Laimoņa Bivbāna  vadībā. Pasniedzējs profesionāls, zinošs, labs praktiķis, interesanti mācību materiāli. Domājam, ka šāda veida izbraukuma mācības ir lielisks sadarbības modelis, kas ļauj ietaupīt uzņēmuma darbinieku laiku un līdzekļus, jo dod iespēju apgūt zināšanas lielākam skaitam darbinieku.

 • “Lektors ļoti pretimnākošs, stāsta kā ir teorētiski un kā ir dzīvē, kas ļoti noder darbā.”

  “Lektors izglītots, zinošs ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību.”

  “1-10 skalā 9! Ļoti atraktīvs pasniedzējs, neaizraujas ar “burtu kalpu” pieeju, bet ļoti labi izskaidro ar piemēriem.”

  “Mācības ir ļoti aktuālas. Ļauj apzināties riskus, kas saistīti ar iekārtu nepareizu izmantošanu. Mācību process ļoti labs, daudz piemēru no dzīves, gan stropes ko pataustīt, gan foto/video materiāli.”

 •  

  Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

  Paldies!

 •  

  SIA „ALAN Ltd” darbiniekiem tika novadītas apmācības elektrodrošībā. Apmācības bija interesantas, kvalitatīvi un profesionāli organizētas un pasniegtas. Tika apgūta ne tikai teorija, bet arī iemaņas, kuras tiek pielietotas ikdienas darbā. Mācības notiek klientam ērtā laikā un ar iespēju veikt apmācības mūsu uzņēmuma telpās, kas ļauj ietaupīt darbinieku laiku. Pamatojoties uz savu pozitīvo pieredzi, varam ieteikt SIA "Mācību centrs Liepa"  kā labu, atsaucīgu un profesionālu sadarbības partneri, ka arī plānojam sadarboties turpmāk.

 •  

  SIA “Knauf” sadarbojas ar SIA “Mācību centrs Liepa” vairāku apmācību organizēšanā saistībā ar darba aizsardzību un drošību. Rekomendēju apmācību kompānijas pasniedzējus kā profesionālus, zinošus un pieredzējušus speciālistus. Atzinīgus vārdus varu teikt uzņēmuma pārstāvei Evijiai Zīlītei, kas vienmēr mūs operatīvi atbalsta apmācību plānošanā un organizēšanā.

 • Mūsu sadarbības laikā mācību centrs sevi ir pierādījis, kā profesionālu un uzticamu sadarbības partneri. Apmācības elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā notiek atbilstoši izvirzītajām prasībām, kvalitatīvi, augstā līmenī ar profesionāli  sagatavotiem pasniedzējiem. Uzskatām, ka “Mācību centrs LIEPA” kļuvusi par vadošo apmācību uzņēmumu Latvijā -  elektrodrošībā ,darba aizsardzība, ugunsdrošība un aizsardzība un daudzās citās jomās, kuras saistītas ar darba aizsardzību. Izsakām pateicību par labi organizētajām un augstā līmenī veiktajām apmācībām elektrodrošībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un aizsardzībā un ceram uz turpmāko sadarbību.

  Valdes loceklis
  SIA "BūvBalsts"
 •  

  Līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, saņemot precīzi laikā un profesionāli paveiktu pakalpojumu. Mācību centrs Liepa ir sevi parādījis kā uz klientu orientēts uzņēmums, izstrādājot dokumentāciju, tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, ieteikti labākie risinājumi. Ārkārtas situācijās mācību centra pārstāvis spēj piedāvāt ātrāko un labāko risinājumu, lai novērstu radušos problēmu. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

  Personāla vadītāja
  SIA "Karavela"
 • SIA “Mācību centrs Liepa” ir mūsu sadarbības partneris tehnisko apmācību veikšanā jau vairākus gadus. Sākotnēji sadarbojāmies ar dažiem mācību centriem, lai nodrošinātu mūsu darbinieku apmācību, tomēr kopš 2013. gada veicam visas mūsu biežākās obligātās apmācības (atestāciju) tikai “Mācību centrs Liepa”, jo mums ir svarīga kvalitāte, ar ko šis mācību centrs izcēlās pārējo pakalpojuma sniedzēju vidū. Šo nemainīgo kvalitātes zīmi papildina arī atsaucība, elastīgums un pretimnākšana no “Mācību centrs Liepa”, pārstāvja puses. Tāpēc atsevišķu paldies pasaku mūsu kontaktpersonai Evijai Zīlītei. Mums ir dažādas maiņu struktūras un darba laiki, tāpēc katru reizi notiek rūpīgs saskaņošanas darbs. Kas ir ne mazāk svarīgi, lielākā daļa pasniedzēju ir ne tikai teorētiķi, bet arī praktiķi, kas dod viņiem iespēju minēt ilustratīvus piemērus no darba situācijām attiecībā uz apmācību tēmu, kā arī attiecīgi strukturēt apmācību norisi. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē!

 • prisma-logo_150px

  “2007.gadā AS “PRISMA LATVIJA” uzsākām sadarbību ar SIA “Mācību centrs Liepa” par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Esam ļoti apmierināti ar SIA “Mācību centrs Liepa” sniegtajiem pakalpojumiem, visi darbi tiek veikti laicīgi, ievērojot visus līguma nosacījumus. SIA “Mācību centrs Liepa” darba aizsardzības speciālisti darbu veic ar augstu atbildības sajūtu un profesionalitāti. Vairāk kā deviņu gadu sadarbības laikā, nav radušās strīdu situācijas.”

  Natalija Iljina (Financial Manager)
  Prisma Latvija AS, Prisma LT UAB
 • latvbalzams_150px

  “AS “Latvijas Balzams” sadarbībā ar SIA “Mācību centrs Liepa” ir realizējis vairākas profesionālas apmācības. Apmācības vienmēr tiek organizētas operatīvi, sniedzot visu mums nepieciešamo informāciju par sadarbības formu, laiku, pasniedzējiem. Novērtējam iespēju, ka mācības tiek nodrošinātas mūsu uzņēmumā, darbiniekiem, nav jātērē laiks, lai dotos uz mācību centru. Darbinieki pozitīvi novērtē sniegto mācību kvalitāti, gan teorētisko, gan praktisko pusi. “Mācību centrs Liepa” ir uzticams partneris ar personisku pieeju, ātrumu un kvalitāti.”

 • lemminkanen-150px

  SIA “Mācību centrs Liepa” ir SIA ”Lemminkainen Latvija” sadarbības partneris jau vairākus gadus. Sadarbības gaitā ”Mācību centrs Liepa” ir pierādījis sevi kā stabils, uzticams un uz klientu orientēts uzņēmums, kas var rast abām pusēm piemērotos risinājumus gan ikdienā, gan arī nestandarta situācijās. “Mācību centrs Liepa” ir plašs piedāvāto apmācību klāsts. No darbiniekiem, kas apmeklēja “Mācību centrs Liepa” organizētos kursus, tiek regulāri saņemtas pozitīvas atsauksmes gan par lektoru aizraujošo pasniegšanas veidu, gan par iegūto zināšanu pielietošanas iespējām praksē. SIA “Lemminkainen Latvija” ir gandarīta par līdzšinējo sadarbību un ieteiktu “Mācību centrs Liepa” citām organizācijām un uzņēmumiem.”

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

WhatsApp WhatsApp