Mācību centrs Liepa

Esam LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde, kas savu darbību uzsāka 2002. gadā. Šo gadu laikā esam pierādījuši sevi kā uzticamu sadarbības partneri darbā ar dažādu nozaru lieliem un maziem uzņēmumiem, privātā un valsts sektorā. Katrs klients mums ir svarīgs!

Mūsu darba kvalitāti apliecina klientu ilgstošā sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un profesionāla, kompetenta komanda. Uzņēmumam ir Labklājības ministrijas piešķirts kompetentās institūcijas darba aizsardzībā statuss, kā arī ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kura atbilst
ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Esam pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, civilajā aizsardzībā un personas datu aizsardzībā. Sākot no konsultācijas līdz uzņēmuma pilnas uzraudzības nodrošināšanai. SIA „Mācību centrs Liepa” darbojas visā Latvijas teritorijā. Mums ir vairākas filiāles, kas atrodas Talsos, Valmierā, Madonā. Piedāvājam arī izbraukuma apmācības.

Esam LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde, kas savu darbību uzsāka 2002. gadā. Šo gadu laikā esam pierādījuši sevi kā uzticamu sadarbības partneri darbā ar dažādu nozaru lieliem un maziem uzņēmumiem, privātā un valsts sektorā. Katrs klients mums ir svarīgs!

Mūsu darba kvalitāti apliecina klientu ilgstošā sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un profesionāla, kompetenta komanda. Uzņēmumam ir Labklājības ministrijas piešķirts kompetentās institūcijas darba aizsardzībā statuss, kā arī ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kura atbilst
ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Esam pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, civilajā aizsardzībā un personas datu aizsardzībā. Sākot no konsultācijas līdz uzņēmuma pilnas uzraudzības nodrošināšanai. SIA „Mācību centrs Liepa” darbojas visā Latvijas teritorijā. Mums ir vairākas filiāles, kas atrodas Talsos, Valmierā, Madonā. Piedāvājam arī izbraukuma apmācības.

MŪSU VĒRTĪBAS

KVALITĀTE - PROFESIONALITĀTE-1

KVALITĀTE - PROFESIONALITĀTE
Mēs ar atbildību attiecamies pret visiem piedāvātajiem pakalpojumiem, sniedzam tos augstā līmenī ar kvalitātes garantiju.

KLIENTA ĒRTĪBAS

KLIENTA ĒRTĪBAS
Mēs vienmēr saviem klientiem cenšamies sniegt vairāk, nekā no mums sagaida. Piedāvājam mācības ne tikai mācību centra telpās, bet arī izbraukuma mācības visā Latvijā un Eiropas Savienībā, klientam ērtā laikā un vietā.

ELASTĪBA

ELASTĪBA
Mēs esam atsaucīgi un maksimāli ātri reaģējam uz jebkuru jautājumu. Esam gatavi aktīvi rīkoties, meklēt dažādus risinājumus katram klientam individuāli, lai mūsu sniegtais pakalpojums būtu klienta vajadzībām atbilstošs.

ATTĪSTĪBA

ATTĪSTĪBA
Pastāvīgi esam kustībā. Mūsu administratīvais un pedagoģiskais personāls regulāri apgūst jaunas zināšanas izstādēs, semināros un kursos. Pedagogi seko līdzi nozares jaunumiem. Esam atvērti visam jaunajam – jaunas inovācijas ir mūsu draugs.

SADARBĪBA

SADARBĪBA
Cienot viens otru, mēs strādājam saliedētā komandā. Esam vienmēr atvērti abpusējai ārējai un iekšējai sadarbībai.

MŪSU VĒRTĪBAS

KVALITĀTE - PROFESIONALITĀTE-1

KVALITĀTE - PROFESIONALITĀTE

Mēs ar atbildību attiecamies pret visiem piedāvātiem pakalpojumiem, sniedzam tos augstā līmenī ar kvalitātes garantiju.

KLIENTA ĒRTĪBAS

KLIENTA ĒRTĪBAS

Mēs vienmēr saviem klientiem cenšamies sniegt vairāk, nekā no mums sagaida. Piedāvājam mācības ne tikai mācību centra telpās, bet arī izbraukuma mācības visā Latvijā un Eiropas Savienībā, klientam ērtā laikā un vietā.

ELASTĪBA

ELASTĪBA

Mēs esam atsaucīgi un maksimāli ātri reaģējam uz jebkuru jautājumu. Esam gatavi aktīvi rīkoties, meklēt dažādus risinājumus katram klientam individuāli, lai mūsu sniegtais pakalpojums būtu klienta vajadzībām atbilstošs.

ATTĪSTĪBA

ATTĪSTĪBA

Pastāvīgi esam kustībā. Mūsu administratīvais un pedagoģiskais personāls regulāri apgūst jaunas zināšanas izstādēs, semināros un kursos. Pedagogi seko līdzi nozares jaunumiem. Esam atvērti visam jaunam – jaunās inovācijas ir mūsu draugs.

SADARBĪBA

SADARBĪBA

Cienot viens otru, mēs strādājam saliedētā komandā. Esam vienmēr atvērti abpusējai ārējai un iekšējai sadarbībai.

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

SADARBĪBAS PARTNERI

SADARBĪBAS PARTNERI

Upcoming events

 • 2023-03-30 09:00 - 2023-03-30 12:30

  darba-augstuma-kal

  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

  “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

  PIEDĀVĀJAM KURSU:
  Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

  Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

  Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
  •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
     Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
  •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
     Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
  •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

  Izsniedzamais dokuments: apliecība

  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
  Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

   

  Dairis Kravalis
  SIA „Mācību centrs Liepa”

  Mācību darba koordinators
  Tālr. +371 25730074
  E-pasts: dairis@mcliepa.lv

   


  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  FIZISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   JURIDISKA PERSONA

    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     

     

     

   • 2023-03-30 13:30 - 2023-03-30 17:00

    cil-cels-kal

    Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
    •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
    •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
    •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
    •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
    •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
    •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

    Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
    1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
    •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
    •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
    •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
    •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
    2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
    •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
    •    visos virzienos.

    Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
    •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
    •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
    •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
    •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.

    Izsniedzamais dokuments: apliecība

    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

     


    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

    FIZISKA PERSONA

     INFORMĀCIJA

     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     JURIDISKA PERSONA

      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       

       

     • 2023-03-30 13:30 - 2023-03-30 17:30

      cil-cels-kal

      Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
      •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
      •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
      •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
      •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
      •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
      •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
      •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
      •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
      •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
      •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

      Izsniedzamais dokuments: apliecība

      Mācību maksa:

      • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN
      • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

       


      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

      FIZISKA PERSONA

       INFORMĀCIJA

       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       JURIDISKA PERSONA

        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         

         

       • 2023-03-30 14:30 - 2023-03-30 18:30
        energetika-un elektrotehnika

        Izglītības programmas mērķis: Sagatavot elektrotehniķi, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais  uzņēmējs, vai pašnodarbināta persona.

        Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:
        • Elektrotehniskie materiāli;
        • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
        Elektronika;
        Elektroiekārtas, montāža, apkope;
        Elektroapgāde;
        Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība;
        Jaunās tehnoloģijas enerģētikā;
        Darba organizācijas pamati;
        Darba tiesiskās attiecības;
        Darba un vides aizsardzība.

        Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (piešķiramā kvalifikācija atbilst 3. kvalifikācijas līmenim).

        Nepieciešamā izglītība: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

        Izsniedzamais dokuments: Elektrotehniķis (piešķirtā kvalifikācija atbilst 3. kvalifikācijas līmenim un 4.LKI līmenim)
        Izglītības programmas kods: 30T522011
        Akreditācijas ID: AP_2433 (Akreditācijas derīguma termiņš 09.03.2028)

        Mācību maksa: Pirmā iemaksa: 400,00 EUR 
        Pilna kursa maksa: 1490,00 EUR*
        *
        PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu

        Mācību ilgums: 11 mēneši.

        Papildus ieguvumi:
        • Tiek nodrošināta materiālu bāze praktiskajām apmācībā;
        • Pēc mācību kursa beigām Jums bez maksas tiks piešķirta C elektrodrošības grupa;
        • Apmeklējot mācības, varēsiet izmantot plašu bezmaksas autostāvvietu.

         

        Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

        Inga Gorjuna
        SIA "Mācību centrs Liepa"
        Mācību darbu koordinatore
        Tālr.
        +371 29905611
        E-pasts:
        inga@mcliepa.lv

        ATSAUKSMES

        Liels paldies pasniedzējiem - viņi ir ļoti labi (Olivera un Laimoņa tandēms Mc Liepas dārgakmeņi). Paldies MCLiepa.

        Māris

        Tiešām pasniedzējiem liels paldies, jo tādus pasniedzējus vēl vajadzētu pameklēt!

        Juris

        Paldies pasniedzējiem un personālam.

        Oskars

        Liels paldies visam kolektīvam.

        Renārs

        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

        FIZISKA PERSONA

         INFORMĀCIJA

         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         JURIDISKA PERSONA

          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           

         • 2023-03-31 09:00 - 2023-03-31 16:00
          elektrotehniskie-merijumi-kal

          Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

          Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

          Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

          Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
          Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
          Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
          Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
          Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
          Darba vides riska faktori
          Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
          Individuālie aizsardzības līdzekļi
          Izolācijas pretestības mērīšana
          Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
          Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

          Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

          Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

          Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

           


          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

          FIZISKA PERSONA

           INFORMĀCIJA

           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           JURIDISKA PERSONA

            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             

           • 2023-04-03 09:00 - 2023-04-03 12:30

            kravsa-celt-2kalend

            Izglītības programmas mērķis:

            Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
            •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
            •    Galvenās prasības elektrodrošībā
            •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
            •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
            •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
            •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
            •    Pārvietojamo kravu iedalījums
            •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
            •    Normatīvo dokumentu apmācība

            Izsniedzamais dokuments: apliecība

            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN

            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

             


            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

            FIZISKA PERSONA

             INFORMĀCIJA

             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             JURIDISKA PERSONA

              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               

               

               

             • 2023-04-03 09:00 - 2023-04-03 13:00

              kravascelt-3kalend

              Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
              Pienākumos ietilpst:
              •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
              •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
              •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
              •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
              •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
              •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

              •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
              •    Galvenās prasības elektrodrošībā
              •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
              •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
              •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
              •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
              •    Pārvietojamo kravu iedalījums
              •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
              •    Normatīvo dokumentu apmācība

              Izsniedzamais dokuments: apliecība

              Mācību maksa:

              • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN

              • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

               


              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

              FIZISKA PERSONA

               INFORMĀCIJA

               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               JURIDISKA PERSONA

                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 

                 

               • 2023-04-03 09:00 - 2023-04-03 16:00
                pers.dati-kalendaram

                Zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās tās formās: videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, darbinieku datu apstrāde, fizisko personu datus saturošas datu bāzes.

                Mācību programmas saturs sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā:

                •  kā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā;
                •  kā sagatavot nepieciešamos dokumentus;
                •  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumus datu aizsardzības jomā;
                •  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
                •  spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
                •  zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbībā ar pārrobežu uzņēmumiem;
                •  būt zinošiem valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetenču jautājumos.

                Mērķauditorija

                Mērķauditorija - jebkurš komersants, valsts vai pašvaldību iestāde, kas veic fizisko personu datu apstrādi, īpaši, subjekti, kuriem pēc 2018.gada 25.maija ir obligāti jānozīmē vai jāalgo savs personas datu apstrādes speciālists.

                Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

                Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                •  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās.
                •  Personas datu apstrādes pamatprincipi.
                •  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana.
                •  Datu subjekta tiesības.
                •  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
                •  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.
                •  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas).
                •  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem.

                Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

                VADOŠAIS LEKTORS


                IVO KRIEVS


                Zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.
                Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram.

                 

                Pēc kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts.

                Norises laiks: 03.04.2023.- 14.04.2023.
                Kursa cena: 550€ + PVN
                Maksā iekļauts: Teorētiskās apmācības, izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

                 

                MĀCĪBU GRAFIKS  

                DIENA DATUMS LAIKS
                Pirmdiena 03.04.2023 9:00-16:00
                Trešdiena 05.04.2023 9:00-16:00
                Ceturtdiena 06.04.2023 9:00-16:00
                Trešdiena 12.04.2023 9:00-16:00
                Piektdiena 14.04.2023 9:00-16:00

                 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

                Uzzināt vairāk Jūs varat:
                zvanot: +371 29263834      rakstot: iveta@mcliepa.lv


                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                FIZISKA PERSONA

                 INFORMĀCIJA

                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 JURIDISKA PERSONA

                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   

                 • 2023-04-03 13:30 - 2023-04-03 17:00

                  Stropetajs-kalendars

                  Izglītības programmas mērķis:

                  apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                  •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                  •    Stropu brāķēšana
                  •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                  •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                  •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                  •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                  •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                  •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                   


                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                  FIZISKA PERSONA

                   INFORMĀCIJA

                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   JURIDISKA PERSONA

                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     

                     

                     

                   • 2023-04-03 18:00 - 2023-04-03 21:00

                     

                    Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                    TR1  kategorijas traktortehnikas vadītājs (traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem)

                    • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                    • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                    • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                     

                    Norises vieta:  Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                    Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                    Praktiskās apmācības - Rīgā, Talsos vai Valmierā

                     

                    Mācību maksa:

                                TR1 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                TR2 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                TR3 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                                TR4 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                    • Iespējams sadalīt maksājumos;

                    • Individuāls apmaksas grafiks;

                     

                    Mācību maksā iekļauts: 

                    • Teorētiskās mācības;

                    • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                    • Elektroniskie mācību materiāli;

                    • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                    • Reģistrācija grupā;

                    • Dokumentu noformēšana;

                    • Skolas CSN eksāmens;

                    Papildus izdevumi:

                    Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                    • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                    • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                    • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                     

                    Ieguvumi:

                    • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                    • Individuāla pieeja kursantiem;

                    • Ērts nodarbību laiks;

                    • Teorija attālināti - veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                    • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                    • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                    • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                     

                    98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                     

                    Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                    +371 25446635

                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                     INFORMĀCIJA

                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                     Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                     Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 25446635>>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                    • 2023-04-03 18:00 - 2023-04-03 21:00
                     Traktori-Valmiera-ar-karti

                     Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                     TR1  kategorijas traktortehnikas vadītājs (traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem)

                     • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                     • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                     • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                     Praktiskās apmācības - Rīgā, Talsos vai Valmierā

                     Mācību maksa:

                                 TR1 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                 TR2 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                 TR3 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                                 TR4 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                     • Cenu iespējams sadalīt maksājumos;

                     • Individuāls apmaksas grafiks;

                      

                     Mācību maksā iekļauts: 

                     • Teorētiskās mācības;

                     • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                     • Elektroniskie mācību materiāli;

                     • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                     • Reģistrācija grupā;

                     • Dokumentu noformēšana;

                     • Skolas CSN eksāmens;

                     Papildus izdevumi:

                     Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                     • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                     • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                     • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                      

                     Ieguvumi:

                     • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                     • Individuāla pieeja kursantiem;

                     • Ērts nodarbību laiks;

                     • Teorija attālināti - veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                     • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                     • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                     • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                      

                     98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                      

                     Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                     +371 25446635

                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                      INFORMĀCIJA

                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                      Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                      Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                      Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 25446635>>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                     • 2023-04-03 18:00 - 2023-04-03 21:00
                      Traktori-Talsi-ar-karti

                       

                      Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                      TR1  kategorijas traktortehnikas vadītājs (traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem)

                      • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                      • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                      • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                       

                      Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                      Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                      Praktiskās apmācības - Rīgā, Talsos vai Valmierā

                       

                      Mācību maksa:

                                  TR1 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                  TR2 - 530 Eur (t.sk. PVN)

                                  TR3 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                                  TR4 -  590 Eur (t.sk. PVN)

                      • Iespējams sadalīt maksājumos;

                      • Individuāls apmaksas grafiks;

                       

                      Mācību maksā iekļauts: 

                      • Teorētiskās mācības;

                      • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                      • Elektroniskie mācību materiāli;

                      • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                      • Reģistrācija grupā;

                      • Dokumentu noformēšana;

                      • Skolas CSN eksāmens;

                      Papildus izdevumi:

                      • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                      • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                      • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                      • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                       

                      Ieguvumi:

                      • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                      • Individuāla pieeja kursantiem;

                      • Ērts nodarbību laiks;

                      • Teorija attālināti - veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                      • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                      • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                      • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                       

                      98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                       

                      Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                      +371 25446635

                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                       INFORMĀCIJA

                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                       Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                       Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 25446635>>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                      • 2023-04-04 09:00 - 2023-04-04 12:30

                       iekraveji-kalendar

                       Izglītības programmas mērķis:

                       sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                       Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                       Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                       • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                       • Vadības aparatūra
                       • Darba iekārta
                       • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                       • Darba drošības noteikumi

                       Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu - latviešu vai krievu.

                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                       Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                        


                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                       FIZISKA PERSONA

                        INFORMĀCIJA

                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                        JURIDISKA PERSONA

                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                          

                          

                        • 2023-04-05 09:00 - 2023-04-05 13:30
                         elektriki-kal

                         Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" noteiktās prasības.
                         Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                         Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                         A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                         B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                         B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                         C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                         C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                         B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                         Mācību maksa:

                         • pirmreizēja atestācija - 80,00 EUR + PVN

                         • atkārtota atestācija - 50,00 EUR + PVN

                         • pirmreizēja atestācija uz A grupu - 50,00 EUR + PVN

                         • atkārtota atestācija uz A grupu - 35,00 EUR + PVN

                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                          


                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                         FIZISKA PERSONA

                          INFORMĀCIJA

                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                          JURIDISKA PERSONA

                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                            

                            

                          • 2023-04-05 09:00 - 2023-04-05 12:30

                           darba-augstuma-kal

                           Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                           “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                           PIEDĀVĀJAM KURSU:
                           Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                           Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                           Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                           •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                              Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana
                           •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                              Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude
                           •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                           Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                           Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                            

                           Dairis Kravalis
                           SIA „Mācību centrs Liepa”

                           Mācību darba koordinators
                           Tālr. +371 25730074
                           E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                            


                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                           FIZISKA PERSONA

                            INFORMĀCIJA

                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                            JURIDISKA PERSONA

                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                              

                            • 2023-04-05 13:30 - 2023-04-05 17:30

                             cil-cels-kal

                             Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                             •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                             •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                             •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                             •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                             Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                             •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                             •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                             •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                             •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                             •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                             •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                             Mācību maksa:

                             • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN
                             • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                              


                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                             FIZISKA PERSONA

                              INFORMĀCIJA

                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                              JURIDISKA PERSONA

                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                

                                

                              • 2023-04-05 13:30 - 2023-04-05 17:00

                               cil-cels-kal

                               Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                               Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                               •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                               •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                               •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                               •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                               •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                               •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                               Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                               1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                               •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                               •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                               •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                               •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                               2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                               •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                               •    visos virzienos.

                               Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                               •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                               •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                               •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                               •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                               Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.

                               Izsniedzamais dokuments: apliecība

                               Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                               Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                


                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                               FIZISKA PERSONA

                                INFORMĀCIJA

                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                JURIDISKA PERSONA

                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                  

                                  

                                • 2023-04-06 09:00 - 2023-04-06 16:00
                                 elektrotehniskie-merijumi-kal

                                 Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                 Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                 Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                 Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                 Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                 Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
                                 Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
                                 Darba vides riska faktori
                                 Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
                                 Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                 Izolācijas pretestības mērīšana
                                 Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
                                 Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                 Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                 Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                 Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                  


                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                 FIZISKA PERSONA

                                  INFORMĀCIJA

                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                  JURIDISKA PERSONA

                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                    

                                  • 2023-04-06 09:00 - 2023-04-06 12:30

                                   hidraulisk-manip-op-kal

                                   Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt hidrauliskā manipulatora tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot darba drošības noteikumus.

                                   Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                   •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi;
                                   •    Galvenās prasības elektrodrošībā;
                                   •    Galvenās prasības ugunsdrošībā;
                                   •    Hidrauliskā manipulatora darba tehnoloģija;
                                   •    Celtņu iedalījums, to klasifikācija pēc konstrukcijas, pielietojuma, piedziņas, darba režīma, galvenie raksturlielumi;
                                   •    Pamatprasības hidrauliskajiem manipulatoriem un to galvenajiem mehānismiem;
                                   •    Hidraulisko manipulatoru raksturlielumi un aprīkojums;
                                   •    Hidraulisko manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija.

                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                   Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                    


                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                   FIZISKA PERSONA

                                    INFORMĀCIJA

                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                    JURIDISKA PERSONA

                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                      

                                      

                                    • 2023-04-11 09:00 - 2023-04-11 12:30

                                     iekraveji-kalendar

                                     Izglītības programmas mērķis:

                                     Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                     Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                     Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                     • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                     • Vadības aparatūra
                                     • Darba iekārta
                                     • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                     • Darba drošības noteikumi

                                     Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu - latviešu vai krievu.

                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                     Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                      


                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                     FIZISKA PERSONA

                                      INFORMĀCIJA

                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                      JURIDISKA PERSONA

                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                        

                                      • 2023-04-11 13:00 - 2023-04-11 17:30

                                       8 (002)

                                       Izglītības programmas mērķis:

                                       Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                       Pienākumos ietilpst:
                                       •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                       •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                                       •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                                       •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                                       •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                                       •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                       •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                       •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                       •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                       •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                       •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                       •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                       •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                       •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                       •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                       Mācību maksa:

                                       • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN,

                                       • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN. 

                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                        


                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                       FIZISKA PERSONA

                                        INFORMĀCIJA

                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                        JURIDISKA PERSONA

                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                          

                                          

                                          

                                        • 2023-04-11 13:30 - 2023-04-11 17:00

                                         8 (002)

                                         Izglītības programmas mērķis:

                                         Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                         Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                         •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                         •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                         •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                         •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                         •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                         •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                         •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                         •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                         •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                         Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                          


                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                         FIZISKA PERSONA

                                          INFORMĀCIJA

                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                          JURIDISKA PERSONA

                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                            

                                            

                                            

                                          • 2023-04-12 09:00 - 2023-04-12 13:00

                                           Kalendārs (5)

                                           Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt katliekārtu tehnisko stāvokli; ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar katliekārtām.

                                           Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                              Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                           •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                              Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                           •    Pamatprasības katliekārtām
                                           •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                           •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                              Likumdošanas akti
                                              Rīcība ārkārtas situācijās
                                           •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                           Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                            


                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                           FIZISKA PERSONA

                                            INFORMĀCIJA

                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                            JURIDISKA PERSONA

                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                              

                                            • 2023-04-12 09:00 - 2023-04-12 13:00

                                             katliekartas-op-atb-kal

                                             Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar katliekārtu uzraudzīšanu. Šie darbinieki uzrauga katliekārtu tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izpildīt likumdošanas prasības par katliekārtu tehnisko uzraudzību, ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

                                             Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                             •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                             •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                             •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                             •    Pamatprasības katliekārtām
                                             •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                             •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                             •    Likumdošanas akti
                                             •    Rīcība ārkārtas situācijās
                                             •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                             Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN.
                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                              


                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                             FIZISKA PERSONA

                                              INFORMĀCIJA

                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                              JURIDISKA PERSONA

                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                

                                              • 2023-04-12 09:00 - 2023-04-12 13:00

                                               spiedieniekartas-kal

                                               Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                               •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                               •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                               •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                               Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.
                                               Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                               •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                               •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                               •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                               •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                               •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                               •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                               •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                               •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                               Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                               Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                               Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                               Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                               Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                


                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                               FIZISKA PERSONA

                                                INFORMĀCIJA

                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                JURIDISKA PERSONA

                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                  

                                                • 2023-04-12 09:00 - 2023-04-12 13:00

                                                 spiedieniekartas-kal

                                                 Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                                 •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                                 •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                                 •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                                 Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.

                                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                 •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                 •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                 •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                 •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                                 •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                                 •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                 •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                                 •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                                 Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                 Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                 Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN. 

                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                  

                                                  


                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                 FIZISKA PERSONA

                                                  INFORMĀCIJA

                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                    

                                                  • 2023-04-13 09:00 - 2023-04-13 12:30

                                                   darba-augstuma-kal

                                                   Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                   “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                   PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                   Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                   Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                   Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                   •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                      Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                   •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                      Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                   •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                   Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                   Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                                                    

                                                   Dairis Kravalis
                                                   SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                   Mācību darba koordinators
                                                   Tālr. +371 25730074
                                                   E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                    


                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                   FIZISKA PERSONA

                                                    INFORMĀCIJA

                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                      

                                                      

                                                      

                                                    • 2023-04-13 13:30 - 2023-04-13 17:00

                                                     cil-cels-kal

                                                     Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                     •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                     •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                     •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                     •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                     •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                     •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                     Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                     1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                     •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                     •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                     •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                     •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                     2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                     •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                     •    visos virzienos.

                                                     Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                     •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                     •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                     •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                     •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                     Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.

                                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība.

                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                      


                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                     FIZISKA PERSONA

                                                      INFORMĀCIJA

                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                        

                                                      • 2023-04-13 13:30 - 2023-04-13 17:30

                                                       cil-cels-kal

                                                       Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                       •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                       •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                       •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                       •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                       •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                       •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                       •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                       •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                       •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                       •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi
                                                       Kursa ilgums: 8 akadēmiskās stundas

                                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                       Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN.

                                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                        


                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                       FIZISKA PERSONA

                                                        INFORMĀCIJA

                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                          

                                                        • 2023-04-14 09:00 - 2023-04-14 13:30
                                                         ee-1

                                                         Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" noteiktās prasības.
                                                         Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                         Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                         A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                                                         B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                                                         B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                                                         C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                                                         C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                                                         B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                         Mācību maksa:

                                                         • pirmreizēja atestācija - 80,00 EUR + PVN

                                                         • atkārtota atestācija - 50,00 EUR + PVN

                                                         • pirmreizēja atestācija uz A grupu - 50,00 EUR + PVN

                                                         • atkārtota atestācija uz A grupu - 35,00 EUR + PVN

                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                          


                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                         FIZISKA PERSONA

                                                          INFORMĀCIJA

                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                            

                                                            

                                                          • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 16:00
                                                           industr-kal

                                                           Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                           Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

                                                           Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                                           Kursa ietvaros 4 dienas (17., 18., 19. un 20.04.2023.) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                                           1.diena (teorija/prakse)
                                                           • 
                                                           LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                           •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                           •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
                                                           •  Mezgli un virves marķēšana
                                                           •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

                                                           2.diena
                                                           •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
                                                           •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
                                                           •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
                                                           •  Pārsēšanās no virves virvē
                                                           •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                                           3.diena
                                                           •  Y-veida stacijas izveidošana

                                                           •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
                                                           •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
                                                           •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
                                                           •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
                                                           •  Sēdekļa izmantošana

                                                           4.diena
                                                           •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

                                                           •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                           •  Smagumu pacelšana
                                                           •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
                                                           •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
                                                           •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

                                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                           Mācību maksa:
                                                           pirmreizējas mācības: 395 EUR + PVN
                                                           atkārtotas mācības: 300 EUR + PVN

                                                           Cena norādīta par vienu personu. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                            

                                                           Dairis Kravalis
                                                           SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                           Mācību darba koordinators
                                                           Tālr. +371 25730074
                                                           E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                            


                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                           FIZISKA PERSONA

                                                            INFORMĀCIJA

                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                              

                                                            • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 16:00
                                                             Kalendārs (8)

                                                              

                                                             Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                             Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                             Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                             Teorētiskā daļa:
                                                             - Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                                             - Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                                             - Kritienu riska novērtēšana
                                                             - Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                             - Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                                             - Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                             Praktiskā daļa:
                                                             - LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                             - Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                             - Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                                             - Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                                             - Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                                             - Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                                             - Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                             - Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                                             - Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                                             - Darbs uz kāpnēm
                                                             - Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                                             Mācību datumi:  17.04.(Zoom) un 18.04.2023.(klātiene)

                                                             Izsniedzamais dokuments:apliecība

                                                             Mācību maksa:
                                                             pirmreizējas mācības: 250 EUR + PVN
                                                             atkārtotas mācības: 185 EUR + PVN
                                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                              

                                                             Dairis Kravalis
                                                             SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                             Mācību darba koordinators
                                                             Tālr. +371 25730074
                                                             E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                              

                                                              


                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                             FIZISKA PERSONA

                                                              INFORMĀCIJA

                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                              JURIDISKA PERSONA

                                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                

                                                              • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 16:00

                                                               gazes-iek-op-kal

                                                               Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                               Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                               Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                               Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                               •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                                               •   Normatīvo aktu prasības;
                                                                  Deggāzes un to īpašības;
                                                               •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                                               •   Ūdens sildāmie katli;
                                                                  Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                                               •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                                                  Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                                               •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                                                  Prasības gazificētām katlu mājām;
                                                               •   Degļu ierīces;
                                                               •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                                               •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                                               Izsniedzamais dokuments: "Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators" apliecība

                                                               Mācības norisināsies 2 dienas – 17.04. un 18.04.2023.

                                                               Mācību maksa:
                                                               •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                                               •    
                                                               atkārtota apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                               Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                

                                                                


                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                               FIZISKA PERSONA

                                                                INFORMĀCIJA

                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                JURIDISKA PERSONA

                                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                  

                                                                • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 13:00

                                                                 kravascelt-3kalend

                                                                 Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                                                 Pienākumos ietilpst:
                                                                 •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                                                 •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                                                                 •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                                                                 •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                                                                 •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                                                                 •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                                                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                 •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                 •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                 •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                 •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                 •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                 •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                 •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                 •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                 •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                 Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                 Mācību maksa:

                                                                 • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN

                                                                 • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

                                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                  


                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                    

                                                                    

                                                                  • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 16:00

                                                                   gazes-iek-op-kal

                                                                   Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi" nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                   Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                   Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                   Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                   •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                                                   •   Normatīvo aktu prasības
                                                                      Deggāzes un to īpašības
                                                                   •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                   •   Ūdens sildāmie katli
                                                                      Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                                                   •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                                                      Mērinstrumentu ekspluatācija
                                                                   •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                                                      Prasības gazificētām katlu mājām
                                                                   •   Degļu ierīces
                                                                   •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                                                   •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                                                   Izsniedzamais dokuments: "Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus" apliecība

                                                                   Mācības norisināsies 2 dienas - 17.04. un 18.04.2023.

                                                                   Mācību maksa:  - pirmreizēja apmācība - 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 165,00 EUR + PVN.

                                                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                    


                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                   FIZISKA PERSONA

                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                      

                                                                    • 2023-04-17 09:00 - 2023-04-17 12:30

                                                                     kravsa-celt-2kalend

                                                                     Izglītības programmas mērķis:

                                                                     Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                     •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                     •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                     •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                     •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                     •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                     •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                     •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                     •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                     •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                     Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN

                                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                      


                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                      • 2023-04-17 13:30 - 2023-04-17 17:00

                                                                       Stropetajs-kalendars

                                                                       Izglītības programmas mērķis:

                                                                       apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                       •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                       •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                       •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                       •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                                                       •    Stropu brāķēšana
                                                                       •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                                                       •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                                                       •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                                                       •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                       •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                       •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                       Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                                                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                        


                                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                       FIZISKA PERSONA

                                                                        INFORMĀCIJA

                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                        • 2023-04-18 09:00 - 2023-04-18 12:30

                                                                         iekraveji-kalendar

                                                                         Izglītības programmas mērķis:

                                                                         sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                         Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                                                         Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                         Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                         • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                                                         • Vadības aparatūra
                                                                         • Darba iekārta
                                                                         • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                                                         • Darba drošības noteikumi

                                                                         Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu - latviešu vai krievu.

                                                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                         Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.
                                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                          


                                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                         FIZISKA PERSONA

                                                                          INFORMĀCIJA

                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                            

                                                                            

                                                                          • 2023-04-18 13:30 - 2023-04-18 17:00

                                                                           sast-mont-demont-kal

                                                                           Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                                                           Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                                                           Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                           Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                                                           Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                           • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                                           • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                           • Sastatņu montāža/demontāža
                                                                           • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana;
                                                                           • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                           • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                                                           • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                                                           • Aprīkojuma pārbaude
                                                                           • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                           Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                            

                                                                           Dairis Kravalis
                                                                           SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                           Mācību darba koordinators
                                                                           Tālr. +371 25730074
                                                                           E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                            


                                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                           FIZISKA PERSONA

                                                                            INFORMĀCIJA

                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                            • 2023-04-18 13:30 - 2023-04-18 17:30
                                                                             sast-mont-demont-kal

                                                                             MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                                                             Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                             •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                                                             •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                                                             •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                                                             •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                                                             •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                                                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                             Mācību maksa:

                                                                             • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN

                                                                             • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

                                                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                              

                                                                             Dairis Kravalis
                                                                             SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                             Mācību darba koordinators
                                                                             Tālr. +371 25730074
                                                                             E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                              


                                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                             FIZISKA PERSONA

                                                                              INFORMĀCIJA

                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                              JURIDISKA PERSONA

                                                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                

                                                                                

                                                                              • 2023-04-18 14:00 - 2023-04-18 17:00
                                                                               1

                                                                               Šī studiju programma ir unikāla un šobrīd vienīgā, kas paredzēta izglītības iestāžu vadītajiem un darbiniekiem, lai iegūtu padziļinātas zināšanas personas datu aizsardzībā, kas nepieciešamas strādājot izglītības jomā.

                                                                               Apgūstot šo studiju kursu, iegūsiet zināšanas par šādām tēmām:

                                                                               • Kādi dati visbiežāk tiek apstrādāti izglītības iestādēs un kādi ir to apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums (par izglītojamo, darbinieku, studentu viesnīcu, bibliotēkas apmeklētāju datu apstrādi)
                                                                               • Kādi pamatprincipi jāievēro strādājot ar personas datiem
                                                                               • Kādas ir izglītojamo, darbinieku un citu personu tiesības attiecībā uz viņu datu apstrādi
                                                                               • Kādi iekšējie dokumenti būtu nepieciešami izglītības iestādē, lai nodrošinātu pareizu un drošu personas datu apstrādi
                                                                               • Personas datu apstrāde elektroniskajā vidē – e-klase, VIIS, un dažādās platformās, kas izmantotas attālinātajās mācībās
                                                                               • Kam izglītojamo datus drīkst nodot
                                                                               • Fotografēšana, filmēšana un videonovērošana – kādiem nolūkiem iespējama un kā to pareizi nodrošināt
                                                                               • Kā atpazīt datu aizsardzības pārkāpumu un kā rīkoties to konstatējot
                                                                               • Personas datu aizsardzības nenodrošināšanas sekas – sodi

                                                                               Studiju kursu pasniedz sertificēta datu aizsardzības speciāliste Lilija Galle-Muša, vairāk kā 17 gadus praktizējoša juriste dažādās tiesību nozarēs, ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē, maģistra grādu gan uzņēmējdarbības vadībā, gan mūžizglītības politikā un vadībā. Lektores pieredze no 2016. gada.

                                                                               Mācības tiešsaistē (online) Zoom platformā, notiks divas dienas:

                                                                               2023. gada 18. un 20. aprīlī no plkst. 14:00 līdz 17:00

                                                                               * iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA.

                                                                               Izsniedzamais dokuments: sertifikāts

                                                                               Mācību maksa: vienam dalībniekam  EUR 90.00 +PVN

                                                                               Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                                               Iveta Gulbe
                                                                               SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                               Mācību darba koordinatore
                                                                               Tālr. +371 29263834
                                                                               E-pasts: iveta@mcliepa.lv
                                                                               www.mcliepa.lv

                                                                                

                                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                               FIZISKA PERSONA

                                                                                INFORMĀCIJA

                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                JURIDISKA PERSONA

                                                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  

                                                                                • 2023-04-19 09:00 - 2023-04-19 17:00

                                                                                 kalendars_saules_panelu_uzstadisana

                                                                                 Izglītības programmas mērķis: Sniegt detalizētu ieskatu kā pareizi aprēķināt nepieciešamo jaudu, izvēlēties atbilstošu saules paneļu sistēmu un to uzstādīt.

                                                                                 Kursā paredzēts apskatīt saules paneļu sistēmu ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kW ierīkošanu (likumdošana, “Sadales tīkls” prasības, nepieciešamās jaudas noteikšana, saules paneļu novietojums un ierīkošana, invertora izvēle, konstrukciju izvēle un ierīkošana, kabeļlīniju ierīkošana, pārsprieguma aizsardzība, darba drošība). Mācību klasē tiks demonstrēti dažādi saules paneļu stiprinājumu veidi un praktiski būs iespējams veikt invertora ieregulēšanu atbilstoši “Sadales tīkls” prasībām.

                                                                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                 ›  Saistošā likumdošana

                                                                                  Nepieciešamās jaudas aprēķināšana
                                                                                   Saules paneļu novietojums
                                                                                  Invertoru un saules paneļu veidi
                                                                                   Galvenie pārsprieguma aizsardzības veidi
                                                                                   Darba drošība montāžas laikā

                                                                                 Nepieciešamā izglītība:
                                                                                 Izpratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs (spriegums, strāva, jauda),
                                                                                 Elektrodrošības grupa - vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                                 Izsniedzamais dokuments: Sertifikāts par kursa apgūšanu 16 stundu apjomā

                                                                                 Mācību laiks: 19.04. un 21.04. 09:00-17:00

                                                                                 Mācību maksa: 450 € + PVN
                                                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                  


                                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                    

                                                                                  • 2023-04-19 09:00 - 2023-04-19 13:30
                                                                                   elektriki-kal

                                                                                   Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" noteiktās prasības.
                                                                                   Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                   Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                   A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                                   B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                   B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                   C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                   C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                   B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                   Mācību maksa:

                                                                                   • pirmreizēja atestācija - 80,00 EUR + PVN

                                                                                   • atkārtota atestācija - 50,00 EUR + PVN

                                                                                   • pirmreizēja atestācija uz A grupu - 50,00 EUR + PVN

                                                                                   • atkārtota atestācija uz A grupu - 35,00 EUR + PVN

                                                                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                    


                                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                   FIZISKA PERSONA

                                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                    • 2023-04-20 09:00 - 2023-04-20 12:30

                                                                                     motorzagis-kalend

                                                                                     Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; ievērot darba drošības noteikumus; veikt motorzāģa un krūmgrieža tehnisko apkopi; veikt pareizus motorzāģa un krūmgrieža degvielas uzpildīšanas un glabāšanas darbus; ievērot darba aizsardzības prasības koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas darbos.

                                                                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                     •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                     •    Pamatprasības mežizstrādē, kokapstrādē
                                                                                     •    Mežizstrādes, kokapstrādes pamati, materiālmācība un  raksturlielumi
                                                                                     •    Motorzāģu un krūmgriežu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                     •    Likumdošanas akti
                                                                                     •    Rīcība ārkārtas situācijās

                                                                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                     Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                      


                                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                      • 2023-04-20 13:30 - 2023-04-20 17:00

                                                                                       cil-cels-kal

                                                                                       Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                                                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                       •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                       •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                       •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                       •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                       •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                       •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                       Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                                                       1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                                                       •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                       •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                       •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                       •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                       2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                                                       •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                       •    visos virzienos.

                                                                                       Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                                                       •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                       •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                                                       •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                       •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                                                       Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.

                                                                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                                                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                        


                                                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                       FIZISKA PERSONA

                                                                                        INFORMĀCIJA

                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                        • 2023-04-20 13:30 - 2023-04-20 17:30

                                                                                         cil-cels-kal

                                                                                         Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                                                         •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                                                         •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                                                         •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                                                         •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                                                         Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                         •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                         •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                         •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                         •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                         •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                         •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                         Mācību maksa:

                                                                                         • pirmreizējā apmācība - 120,00 EUR + PVN
                                                                                         • atkārtota apmācība - 80,00 EUR + PVN

                                                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                          


                                                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                         FIZISKA PERSONA

                                                                                          INFORMĀCIJA

                                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                          • 2023-04-24 09:00 - 2023-04-24 16:00

                                                                                           "Sadales un lietotāju dabasgāzes apgades sistēmas ekspluatācijas un tehniskās apkopes atbildīgais specialists ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzes bīstamos darbus (ar darba spiedienu PN līdz 16 bar)"

                                                                                           Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                                                                           Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                           Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                                                                           Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                           Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                           • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                                                                           • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                                                                           • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                                                                           • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                                                                           • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                                                                           • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                                                                           • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                                                                           • Gāzesvadu elementi
                                                                                           • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                                                                           • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā

                                                                                           Mācības norisināsies trīs dienas - 24., 25. un 26.04.2023.

                                                                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

                                                                                           Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 285,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 160,00 EUR + PVN.

                                                                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                            


                                                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                           FIZISKA PERSONA

                                                                                            INFORMĀCIJA

                                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                            • 2023-04-24 09:00 - 2023-04-24 12:30

                                                                                             stropetajs-pro-1

                                                                                             Izglītības programmas mērķis:

                                                                                             apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                                             Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                             •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                             •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                             •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                             •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                                                                             •    Stropu brāķēšana
                                                                                             •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                                                                             •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                                                                             •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                                                                             •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                             •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                             •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                                                                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                             Mācību maksa: pirmreizējā apmācība - 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība - 45,00 EUR + PVN.

                                                                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                              


                                                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                             FIZISKA PERSONA

                                                                                              INFORMĀCIJA

                                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                              JURIDISKA PERSONA

                                                                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                              • 2023-04-24 09:00 - 2023-04-24 16:00

                                                                                               Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                                                                               Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                               Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                                                                               Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                               Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                               • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                                                                               • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                                                                               • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                                                                               • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                                                                               • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                                                                               • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                                                                               • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                                                                               • Gāzesvadu elementi
                                                                                               • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                                                                               • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

                                                                                               Mācības norisināsies trīs dienas – 24.,25. un 26.04.2023.

                                                                                               Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus

                                                                                               Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                                                               Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                


                                                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                               FIZISKA PERSONA

                                                                                                INFORMĀCIJA

                                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                JURIDISKA PERSONA

                                                                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                • 2023-04-25 09:00 - 2023-04-25 13:30
                                                                                                 ee-1

                                                                                                 Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" noteiktās prasības.
                                                                                                 Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                                 Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                                 A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                                                                                                 B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                                                                                                 B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                                                                                                 C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                                                                                                 C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                                                                                                 B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                                 Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                 Mācību maksa:

                                                                                                 • pirmreizēja atestācija - 80,00 EUR + PVN

                                                                                                 • atkārtota atestācija - 50,00 EUR + PVN

                                                                                                 • pirmreizēja atestācija uz A grupu - 50,00 EUR + PVN

                                                                                                 • atkārtota atestācija uz A grupu - 35,00 EUR + PVN

                                                                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                  


                                                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                  • 2023-04-25 09:00 - 2023-04-25 16:00
                                                                                                   elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                                                   Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                                                   Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                                                   Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                                                   Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                                                   Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                                                   Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                                                   Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                   Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
                                                                                                   Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
                                                                                                   Darba vides riska faktori
                                                                                                   Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
                                                                                                   Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                                                   Izolācijas pretestības mērīšana
                                                                                                   Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
                                                                                                   Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                                                                                   Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                                                   Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
                                                                                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                                                   Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                    


                                                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                   FIZISKA PERSONA

                                                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                      

                                                                                                    • 2023-04-26 09:00 - 2023-04-26 13:30
                                                                                                     elektriki-kal

                                                                                                     Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" noteiktās prasības.
                                                                                                     Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                                     Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                                     A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                                                     B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                                     B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                                     C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                                     C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                                     B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                     Mācību maksa:

                                                                                                     • pirmreizēja atestācija - 80,00 EUR + PVN

                                                                                                     • atkārtota atestācija - 50,00 EUR + PVN

                                                                                                     • pirmreizēja atestācija uz A grupu - 50,00 EUR + PVN

                                                                                                     • atkārtota atestācija uz A grupu - 35,00 EUR + PVN

                                                                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                      


                                                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                      • 2023-04-27 09:00 - 2023-04-27 12:30

                                                                                                       darba-augstuma-kal

                                                                                                       Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                                       “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                                       PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                                                       Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                                                       Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                                       Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                       •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                                                                          Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                                                                       •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                                                                          Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                                                                       •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                                                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                       Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                                       Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                                                                                                        

                                                                                                       Dairis Kravalis
                                                                                                       SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                                       Mācību darba koordinators
                                                                                                       Tālr. +371 25730074
                                                                                                       E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                                        


                                                                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                       FIZISKA PERSONA

                                                                                                        INFORMĀCIJA

                                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                        • 2023-04-27 09:00 - 2023-04-27 16:15

                                                                                                         DA-majis-2020

                                                                                                         Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

                                                                                                         •  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
                                                                                                         •  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
                                                                                                         •  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
                                                                                                           izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
                                                                                                         •  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
                                                                                                          paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

                                                                                                         Mērķauditorija:
                                                                                                         •  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
                                                                                                         •  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

                                                                                                         Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

                                                                                                         Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                                                         •  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
                                                                                                         •  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
                                                                                                         •  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
                                                                                                         • 
                                                                                                         Darba vides risku samazināšana;
                                                                                                         •  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
                                                                                                         •  Kontroles un uzraudzības sistēma;
                                                                                                         •  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
                                                                                                         •  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
                                                                                                         •  Darba tiesiskās attiecības;
                                                                                                         •  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
                                                                                                         •  Elektrodrošības pamati;
                                                                                                         •  Ugunsdrošības pamati;
                                                                                                         •  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

                                                                                                         Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
                                                                                                         Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

                                                                                                         Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām.

                                                                                                         Mācību datumi:  27.04. - 30.05.2023.

                                                                                                         Mācību maksa:  185,00 EUR  (1 dalībniekam)

                                                                                                         Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

                                                                                                         Šo kursu vada 6 jomas speciālisti:

                                                                                                         1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
                                                                                                         2. Pirmās palīdzības sniegšanā
                                                                                                         3. Elektrodrošībā
                                                                                                         4. Darba tiesiskajās attiecībās
                                                                                                         5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
                                                                                                         6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

                                                                                                         Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

                                                                                                         * PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

                                                                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                                                                                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                          


                                                                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                         FIZISKA PERSONA

                                                                                                          INFORMĀCIJA

                                                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                          • 2023-05-08 18:00 - 2023-05-08 21:00

                                                                                                           Kalendārs (1)

                                                                                                           Izglītības programmas mērķis:

                                                                                                           Pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes par apstādījumu plānošanu, izmantojot apstādījumu ierīkošanas funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības.

                                                                                                           Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:

                                                                                                           • apstādījumu veidi un projektēšana;
                                                                                                           • ainavas veidošanas pamatprincipi;
                                                                                                           • apstādījumu veidošanas un kopšanas darbu plānošana;
                                                                                                           • ceļu un laukumu segumu ierīkošana un kopšana;
                                                                                                           • zālienu ierīkošana un kopšana;
                                                                                                           • kokaugu un puķu stādījumu ierīkošana un kopšana;
                                                                                                           • dendroloģija;
                                                                                                           • puķkopība.

                                                                                                           Mācību kursu vadīs: Iveta Ozola
                                                                                                           Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                                                                                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

                                                                                                           Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                                                           Mācību maksa: vienam dalībniekam  EUR  500.00 (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu).

                                                                                                           Mācību ilgums: 08.05.2023 - 16.06.2023.

                                                                                                            

                                                                                                           Uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                                                                           Irēna Keiša
                                                                                                           SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                                           Mācību darba koordinatore
                                                                                                           Tālr. +371 26161157
                                                                                                           E-pasts: irena@mcliepa.lv

                                                                                                            

                                                                                                            


                                                                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                           FIZISKA PERSONA

                                                                                                            INFORMĀCIJA

                                                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                            • 2023-05-09 10:30 - 2023-05-09 17:00

                                                                                                             Kalendārs (3)

                                                                                                             Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā - saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

                                                                                                             Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:
                                                                                                             •  strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
                                                                                                             •  izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
                                                                                                             •  veikt ugunsdrošības instruktāžu objektos.

                                                                                                             Mērķauditorija:
                                                                                                             •   Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā, objektos kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.
                                                                                                             •  Personas, kuras ir atbildīgas par objekta ugunsdrošību, kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.

                                                                                                             Prasības interesentiem: nav

                                                                                                             Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                                                             • 
                                                                                                             Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti;
                                                                                                             •  Ugunsgrēka bīstamie faktori;
                                                                                                             •  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
                                                                                                             •  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
                                                                                                             •  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība;
                                                                                                             •  Ugunsgrēka klasifikācija;
                                                                                                             •  Ugunsdrošības dokumentācija;
                                                                                                             •  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse;
                                                                                                             •  Praktiskā ugunsdzēšana.

                                                                                                             Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem.
                                                                                                             Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums (tests).

                                                                                                             Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par izglītības programmas «Ugunsdrošības pamatprasības» apguvi.

                                                                                                             Norises laiks: 09.05.2023. un  18.05.2023.

                                                                                                             Mācību maksa: 90.00 EUR (1 dalībniekam)

                                                                                                             Mācību maksa: Īpašais piedāvājums – mācību maksa tikai 90 EUR + PVN (iepriekš 120 EUR + PVN)

                                                                                                             Kursu vadīs: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Agnis Pūpols.

                                                                                                              VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA


                                                                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                             FIZISKA PERSONA

                                                                                                              INFORMĀCIJA

                                                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                              JURIDISKA PERSONA

                                                                                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                              • 2023-05-15 09:00 - 2023-05-15 16:00
                                                                                                               industr-kal

                                                                                                               Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                                               Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

                                                                                                               Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                                                                                               Kursa ietvaros 4 dienas (15., 17., 18. un 19.05.2023.) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                                                                                               1.diena (teorija/prakse)
                                                                                                               • 
                                                                                                               LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                                                               •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                                                               •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
                                                                                                               •  Mezgli un virves marķēšana
                                                                                                               •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

                                                                                                               2.diena
                                                                                                               •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
                                                                                                               •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
                                                                                                               •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
                                                                                                               •  Pārsēšanās no virves virvē
                                                                                                               •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                                                                                               3.diena
                                                                                                               •  Y-veida stacijas izveidošana

                                                                                                               •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
                                                                                                               •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
                                                                                                               •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
                                                                                                               •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
                                                                                                               •  Sēdekļa izmantošana

                                                                                                               4.diena
                                                                                                               •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

                                                                                                               •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                                                               •  Smagumu pacelšana
                                                                                                               •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
                                                                                                               •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
                                                                                                               •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

                                                                                                               Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                               Mācību maksa:
                                                                                                               pirmreizējas mācības: 395 EUR + PVN
                                                                                                               atkārtotas mācības: 300 EUR + PVN

                                                                                                               Cena norādīta par vienu personu. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                               Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                                                

                                                                                                               Dairis Kravalis
                                                                                                               SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                                               Mācību darba koordinators
                                                                                                               Tālr. +371 25730074
                                                                                                               E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                                                


                                                                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                               FIZISKA PERSONA

                                                                                                                INFORMĀCIJA

                                                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                JURIDISKA PERSONA

                                                                                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                  

                                                                                                                • 2023-05-15 09:00 - 2023-05-15 16:00
                                                                                                                 Kalendārs (8)

                                                                                                                  

                                                                                                                 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                                                 Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                                                 Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                                                 Teorētiskā daļa:
                                                                                                                 - Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                                                                                                 - Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                                                                                                 - Kritienu riska novērtēšana
                                                                                                                 - Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                                                                 - Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                                                                                                 - Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                                                                 Praktiskā daļa:
                                                                                                                 - LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                                                                 - Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                                                                 - Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                                                                                                 - Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                                                                                                 - Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                                                                                                 - Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                                                                                                 - Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                                                                 - Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                                                                                                 - Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                                                                                                 - Darbs uz kāpnēm
                                                                                                                 - Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                                                                                                 Mācību datumi:  15.05.(Zoom) un 16.05.2023.(klātiene)

                                                                                                                 Izsniedzamais dokuments:apliecība

                                                                                                                 Mācību maksa:
                                                                                                                 pirmreizējas mācības: 250 EUR + PVN
                                                                                                                 atkārtotas mācības: 185 EUR + PVN
                                                                                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                                  

                                                                                                                 Dairis Kravalis
                                                                                                                 SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                                                 Mācību darba koordinators
                                                                                                                 Tālr. +371 25730074
                                                                                                                 E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                                                  

                                                                                                                  


                                                                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                    

                                                                                                                  • 2023-05-22 09:30 - 2023-05-22 16:00

                                                                                                                   Bez nosaukuma (938 x 377 px) (2)

                                                                                                                   Pamatojums - Ministru kabineta noteikumi Nr.404 (pieņemti Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 21.§) “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma  50.3 panta ceturto daļu, kas nosaka profesionālās kvalifikācijas  un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

                                                                                                                   Izglītības programmas mērķis: attīstīt un pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, sniegt  profesionālas iemaņas bērnu pieskatīšanā no zīdaiņa līdz pirmsskolas vecumam, rūpēs par bērnu drošību, psihisko un fizisko veselību, ēdināšanu, ķermeņa un apģērba tīrību, par bērnam attīstošu nodarbību un rotaļu organizēšanu, un audzināšanu atbilstoši vecāku izvēlētiem mērķiem un prasībām.

                                                                                                                   Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                                                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

                                                                                                                   Mācību kursā ietvertās tēmas:
                                                                                                                   Darba uzsākšana bērnu aprūpes jomā
                                                                                                                   Zīdaiņu un mazuļu aprūpes īpatnības
                                                                                                                   Vecumposmu psiholoģija
                                                                                                                   Saskarsme, tās būtība, funkcijas, nozīme
                                                                                                                   Bērnu intelektuālo spēju un praktisko iemaņu attīstīšana
                                                                                                                   Bērnu audzināšanā izmantojamās metodikas
                                                                                                                   Dienas režīms
                                                                                                                   Sanitārie noteikumi un higiēna
                                                                                                                   Pirmā palīdzības sniegšanas pamatprincipi
                                                                                                                   Mediācija

                                                                                                                    

                                                                                                                   Mācību norises laiks: 22.05.2023. - 05.06.2023.
                                                                                                                   Mācību maksa:  120 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu), 1 dalībniekam

                                                                                                                    

                                                                                                                   Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet:

                                                                                                                   Gunita Ogriņa
                                                                                                                   SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                                                                   Mācību darba koordinatore
                                                                                                                   Tālr. +371 20279094
                                                                                                                   E-pasts: gunita@mcliepa.lv

                                                                                                                    


                                                                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                   FIZISKA PERSONA

                                                                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                                                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                      

                                                                                                                    • 2023-05-22 18:00 - 2023-05-22 21:00

                                                                                                                     Bez nosaukuma (938 x 377 px) (2)

                                                                                                                     Pamatojums - Ministru kabineta noteikumi Nr.404 (pieņemti Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 21.§) “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma  50.3 panta ceturto daļu, kas nosaka profesionālās kvalifikācijas  un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

                                                                                                                     Izglītības programmas mērķis: attīstīt un pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, sniegt  profesionālas iemaņas bērnu pieskatīšanā no zīdaiņa līdz pirmsskolas vecumam, rūpēs par bērnu drošību, psihisko un fizisko veselību, ēdināšanu, ķermeņa un apģērba tīrību, par bērnam attīstošu nodarbību un rotaļu organizēšanu, un audzināšanu atbilstoši vecāku izvēlētiem mērķiem un prasībām.

                                                                                                                     Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                                                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

                                                                                                                     Mācību kursā ietvertās tēmas:
                                                                                                                     Darba uzsākšana bērnu aprūpes jomā
                                                                                                                     Zīdaiņu un mazuļu aprūpes īpatnības
                                                                                                                     Vecumposmu psiholoģija
                                                                                                                     Saskarsme, tās būtība, funkcijas, nozīme
                                                                                                                     Bērnu intelektuālo spēju un praktisko iemaņu attīstīšana
                                                                                                                     Bērnu audzināšanā izmantojamās metodikas
                                                                                                                     Dienas režīms
                                                                                                                     Sanitārie noteikumi un higiēna
                                                                                                                     Pirmā palīdzības sniegšanas pamatprincipi
                                                                                                                     Mediācija

                                                                                                                      

                                                                                                                     Mācību norises laiks: 22.05.2023. - 20.06.2023.
                                                                                                                     Mācību maksa:  120 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu), 1 dalībniekam

                                                                                                                      

                                                                                                                     Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet:

                                                                                                                     Gunita Ogriņa
                                                                                                                     SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                                                                     Mācību darba koordinatore
                                                                                                                     Tālr. +371 20279094
                                                                                                                     E-pasts: gunita@mcliepa.lv

                                                                                                                      


                                                                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.