30. novembris KATLIEKĀRTAS OPERATORS /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

30. novembris KATLIEKĀRTAS OPERATORS /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

November 30, 2023 09:00 - 12:30
Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia
Address: Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

Kalendārs (5)

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt katliekārtu tehnisko stāvokli; ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar katliekārtām.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
   Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
•    Galvenās prasības elektrodrošībā
   Galvenās prasības ugunsdrošībā
•    Pamatprasības katliekārtām
•    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
•    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
   Likumdošanas akti
   Rīcība ārkārtas situācijās
•    Pirmās palīdzības sniegšana

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

 


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.