29. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 09:00-15:30

29. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 09:00-15:30

July 29, 2024 09:00 - 15:30
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Kalendārs (8)

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

Teorētiskā daļa:
– Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

– Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
– Kritienu riska novērtēšana
– Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
– Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
– Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

Praktiskā daļa:
– LR normatīvais regulējums darbam augstumā

– Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
– Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
– Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
– Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
– Nelaimes gadījumu statistikas analīze
– Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
– Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
– Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
– Darbs uz kāpnēm
– Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

Mācību datumi:  29.07.2024. no 09:00 – 15:30 (klātienē) ; 30.07.2024. no 16:00 – 21:00(klātienē)

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa:
pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.