23. jūlijs CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00

23. jūlijs CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00

July 23, 2024 13:30 - 17:00
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

cil-cels-kal

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
•    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
•    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
•    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
•    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
•    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
•    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    visos virzienos.

Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
•    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
•    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
•    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
•    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.