22. augusts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30

22. augusts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30

August 22, 2024 13:30 - 17:30
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
sast-mont-demont-kal

MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
•    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
•    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
•    Pieļaujamā sastatņu slodze
•    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Mācību maksa:

• pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

• atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

 

Dairis Kravalis
SIA „Mācību centrs Liepa”

Mācību darba koordinators
Tālr. +371 25730074
E-pasts: dairis@mcliepa.lv

 


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.