18. septembris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS 60st. /HIBRĪDS/ 09:00

18. septembris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS 60st. /HIBRĪDS/ 09:00

September 18, 2024 09:00 - 16:00
Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia
Address: Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia
pers.dati-kalendaram

Zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās tās formās: videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, darbinieku datu apstrāde, fizisko personu datus saturošas datu bāzes.

Mācību programmas saturs sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā:

•  kā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā;
•  kā sagatavot nepieciešamos dokumentus;
•  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumus datu aizsardzības jomā;
•  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
•  spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
•  zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbībā ar pārrobežu uzņēmumiem;
•  būt zinošiem valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetenču jautājumos.

Mērķauditorija

Mērķauditorija – jebkurš komersants, valsts vai pašvaldību iestāde, kas veic fizisko personu datu apstrādi, īpaši, subjekti, kuriem pēc 2018.gada 25.maija ir obligāti jānozīmē vai jāalgo savs personas datu apstrādes speciālists.

Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
•  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās.
•  Personas datu apstrādes pamatprincipi.
•  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana.
•  Datu subjekta tiesības.
•  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
•  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.
•  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas).
•  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem.

Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

VADOŠAIS LEKTORS


IVO KRIEVS


Zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.
Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram.

 

Pēc kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts.

Norises laiks: 18.09.2024. – 27.09.2024.
Kursa cena: 550€ + PVN
Maksā iekļauts: Teorētiskās apmācības, izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

DIENA DATUMS LAIKS LEKTORS
Trešdiena 18.09.2024. 09.00-16.00 IVO KRIEVS
Piektdiena 20.09.2024. 09.00-16.00 IVO KRIEVS
Pirmdiena 23.09.2024. 09.00-16.00 IVO KRIEVS
Trešdiena 25.09.2024. 09.00-16.00 ARTIS ĀBOLTS
Piektdiena 27.09.2024. 09.00-16.00 IVO KRIEVS

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

Uzzināt vairāk Jūs varat:
zvanot: +371 25446635   rakstot: liepa@mcliepa.lv


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.