14. augusts ATB. PERSONA PAR GĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS LĪDZ 16 BAR /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

14. augusts ATB. PERSONA PAR GĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS LĪDZ 16 BAR /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

August 14, 2024 09:00 - 16:00
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

“Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus līdz 16 bar”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

Izglītības programmas galvenais mērķis:

Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
• Dabasgāzes apgādes sistēma
• Dabasgāzes parametri un īpašības
• Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
• Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
• Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
• Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
• Dabasgāzes izmantošanas iespējas
• Gāzesvadu elementi
• Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
• Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā

Mācības norisināsies trīs dienas – 14., 15. un 16.08.2024.

Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 300,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.