13. augusts UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st. 09:00

13. augusts UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st. 09:00

August 13, 2024 09:00 - 16:00
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

Kalendārs (3)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā – saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:
•  strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
•  izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
•  veikt ugunsdrošības instruktāžu objektos.

Mērķauditorija:
•   Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā, objektos kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.
•  Personas, kuras ir atbildīgas par objekta ugunsdrošību, kuros var atrasties no 10-50 cilvēkiem.

Prasības interesentiem: nav

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
• 
Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti;
•  Ugunsgrēka bīstamie faktori;
•  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
•  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
•  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība;
•  Ugunsgrēka klasifikācija;
•  Ugunsdrošības dokumentācija;
•  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse;
•  Praktiskā ugunsdzēšana.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem.
Kursa noslēgumā – noslēguma pārbaudījums (tests).

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par izglītības programmas «Ugunsdrošības pamatprasības» apguvi.

Norises laiks: 13.08.2024. un  17.09.2024.

Mācību maksa: 120.00 EUR + PVN  (1 dalībniekam)

Kursu vadīs: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Māris Veigurs.

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.