13. augusts UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. 09:00

13. augusts UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. 09:00

August 13, 2024 09:00 - 16:00

 

Kalendārs (3)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā: saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:
  vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
  strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
  izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
•  pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
  veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

Mērķauditorija:
  Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.
•  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

Prasības interesentiem: vidējā izglītība

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
•  Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti;
•  Ugunsgrēka bīstamie faktori;
  Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
  Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
  Elektrodrošības pamati;
  Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
•  Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība;
  Ugunsgrēka klasifikācija;
  Ugunsdrošības dokumentācija;
  Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse;
  Praktiskā ugunsdzēšana.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem, prakses un noslēdzas ar EKSĀMENU.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.

Norises laiks: 13.08.2024. – 17.09.2024.

Mācību maksa: 200 EUR
(PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu) 

Kursu vadīs: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Māris Veigurs.

Pieaicinātie lektori: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris, sertificēts būvspeciālists Vigo Leitholds.

 

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA


PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.