Agnis Pupols ļoti izcils un profesionalisks pasniedzejs.