SIA “MMD Serviss”

SIA “MIMD Serviss” jau kops 2016.gada ir sadarbība ar SIA „Mācību centrs Liepa” par darba vides iekšējo uzraudzību. Sadarbības laikā esam saņēmuši kvalitatīvus un profesionālus darba aizsardzības pakalpojumus, kā ari darbinieku apmācības.

SIA „Mācību centrs Liepa” saistības izpilda korekti, profesionāli un punktuāli.

Līguma saistības tiek izpildītas noradītā termiņā. Ņemot vērā visu augstākminēto, SIA “MMD Serviss” iesaka SIA “Mācību centrs Liepa” ka uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

Mūsu darbiniekiem apmācības darbam ar elektroiekrāvēju un darbam augstumā veica pasniedzēji Janis Lipskis un Andrejs Ivanovs, kuri ir zinoši ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību!