SIA “Mācību centrs Liepa” sniedz apmācību pakalpojumus SIA “Fima” darbiniekiem jau vairākus gadus. Mūsu līdzšinējo sadarbību vērtējam ļoti pozitīvi, tā vienmēr ir bijusi produktīva, sniegtās apmācības bijušas kvalitatīvas un par tām esam saņēmuši tikai vislabākās mūsu darbinieku atsauksmes. SIA “Mācību cents Liepa” apmācību kursi notiek gan klātienē, gan attālināti, gan e-vidē, kas ļauj piemeklēt piemēroto apmācības veidu konkrētajam darbiniekam un gadījumam. SIA “Mācību cents Liepa” ir sniegusi SIA “Fima” darbiniekiem apmācības elektrodrošībā, augstkāpēja darbā un citas sfērās, kas ir saistošas un noderīgas SIA “Fima” darbinieku ikdienas darbu veikšanai.