Saskarā ar līgumu, SIA “Mācību centrs Liepa” sniedz savus pakalpojumus AS “SAF Tehnika” kopš 2010 gada. Mācību centrs speciālisti veic darba vides riska faktoru novērtēšanu, nodrošina uzņēmuma darba aizsardzības instrukciju sagatavošanu un pārskatīšanu, darbinieku ikgadējo instruēšanu, kā arī iesaka risinājumus ergonomisku darba vietu iekārtošanai, darba apstākļu uzlabošanai un kontrolē noteikto uzlabojumu izpildi.

Jau vairākus gadus mūsu SIA “Macību centrs Liepa” tiešā sadarbības persona ir darba aizsardzības vecākā speciāliste Jolanta Jurāne. Sadarbību ar Jolantu vērtējam kā ļoti veiksmīgu un uz rezultātu vērstu. Pakalpojumi tiek sniegti savlaicīgi un kvalitatīvi. Jolanta vienmēr ir atsaucīga visos jautājumos un palīdzēs rast risinājumu. Varam rekomendēt Jolantu Jurāni kā profesionālu un kompetentu speciālisti darba aizsardzības jomā.

Pamatojoties uz ilggadējo pozitīvo sadarbību, varam ieteikt SIA “Mācību centrs Liepa” kā labu sadarbības partneri darba aizsardzības jautājumu sakārtošanā.