pārcelšanās24.lv

Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu SIA “Mācību centrs Liepa” veica darba vides risku pārvērtēšanu un darba aizsardzības dokumentācijas aktualizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Esam apmierināti ar SIA “Mācību centrs Liepa” sniegto pakalpojumu un sadarbību vērtējam ka ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laika SIA “Mācību centrs Liepa” ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.