Saskarā ar noslēgto līgumu SIA “Macību centrs Liepa” sniedza sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:


– Tika ieviesta darba aizsardzības sistēma;

– Novērtēti darba vides risku faktori visā uzņēmumā un sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns;

– Veikta darbinieku instruktāža un apmacība darba aizsardzībā;

– Sagatavota nepieciešamā dokumentācija atbilstoši LR darba aizsardzības normatīvajiem aktiem;

– Tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība 12 mēnešu periodā.

Sadarbību ar SIA “Macību centrs Liepa” vērtēju ļoti pozitīvi. Varu noteikti apgalvot, ka izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs, kā arī atbilstošs Latvijas Republikas spēka esošo normatīvo aktu prasībām. Kopējās sadarbības laikā SIA “Macibu centrs Liepa” ir pierādījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri.