B.L.B. Baltijas termināls

SIA „Mācību centrs Liepa” saistības izpilda korekti, punktuāli un profesionāli. Līguma saistības tiek izpildītas norādītā termiņā. Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība starp SIA „Mācību centrs Liepa” speciālistu un AS „B.L.B. Baltijas termināls”  atbildīgiem speciālistiem.

AS „B.L.B. Baltijas termināls”  iesaka SIA „Mācību centrs Liepa” kā uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.