6-Traktortehnikas-vaditāja atsauksme

Organizācija strauja, bez jebkādām dīkststāvēm. Kursantam nav jāgaida kāda ziņa par tālāk notiekošajām darbībām.