5-Traktortehnikas-vaditāja atsauksme

Viegla saziņa, laba komunikācija, neviens jautājums nepalika neatbildēts.