12-Traktortehnikas-vaditāja atsauksme

Ieteikumu nav, jo viss ir ļoti sakārtots. Ja māceklis kopējā čatā neatbild, tiek uzrunāts personīgi.