TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU RAŽOŠANĀ, MAZGĀŠANĀ UN ĶĪMISKĀ TĪRĪŠANĀ

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (pieņemti 10.08.2010.), no 2013. gada 1.jūlija ir ieviesta specializētā 40 stundu apjoma apmācība, kas jāiziet darba aizsardzības speciālistiem, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuri norādīti MK noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (pieņemti 08.02.2005.) 1. pielikumā.

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.
Nepieciešamā izglītība: darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu apmērā)
Kursa apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
• situācija darba aizsardzības jomā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē un tās dinamika;
• nelaimes gadījumi un arodslimības tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē, to galvenie cēloņi;
• tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi;
• drošības prasības aprīkojumam tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē;
• darba aizsardzības organizācija tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozares uzņēmumā;
• individuālie aizsardzības līdzekļi tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē;
• specifiskās ugunsdrošības tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē;
• rīcības organizēšana ārkārtas situācijās tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē.

[php snippet=2]

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv