Pieteikt darba aizsardzības pakalpojumu

   

  Dati tiks izmantoti tikai "LIEPA" pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Privātuma politika.

  *Obligāti aizpildāmie lauki

  Atsauksmes

  • Saskarā ar noslēgto līgumu SIA "Macību centrs Liepa" sniedza sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:


   - Tika ieviesta darba aizsardzības sistēma;
   - Novērtēti darba vides risku faktori visā uzņēmumā un sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns;
   - Veikta darbinieku instruktāža un apmacība darba aizsardzībā;
   - Sagatavota nepieciešamā dokumentācija atbilstoši LR darba aizsardzības normatīvajiem aktiem;
   - Tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība 12 mēnešu periodā.

   Sadarbību ar SIA "Macību centrs Liepa" vērtēju ļoti pozitīvi. Varu noteikti apgalvot, ka izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs, kā arī atbilstošs Latvijas Republikas spēka esošo normatīvo aktu prasībām. Kopējās sadarbības laikā SIA "Macibu centrs Liepa" ir pierādījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri.

   Inkasso departamenta direktors
   SIA "Creditreform Latvija"
  •      

   Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

   Paldies!

   SIA "Nethart Latvia"
  •  

   Saskarā ar līgumu, SIA "Mācību centrs Liepa" sniedz savus pakalpojumus AS "SAF Tehnika" kopš 2010 gada. Mācību centrs speciālisti veic darba vides riska faktoru novērtēšanu, nodrošina uzņēmuma darba aizsardzības instrukciju sagatavošanu un pārskatīšanu, darbinieku ikgadējo instruēšanu, kā arī iesaka risinājumus ergonomisku darba vietu iekārtošanai, darba apstākļu uzlabošanai un kontrolē noteikto uzlabojumu izpildi.

   Jau vairākus gadus mūsu SIA "Macību centrs Liepa" tiešā sadarbības persona ir darba aizsardzības vecākā speciāliste Jolanta Jurāne. Sadarbību ar Jolantu vērtējam kā ļoti veiksmīgu un uz rezultātu vērstu. Pakalpojumi tiek sniegti savlaicīgi un kvalitatīvi. Jolanta vienmēr ir atsaucīga visos jautājumos un palīdzēs rast risinājumu. Varam rekomendēt Jolantu Jurāni kā profesionālu un kompetentu speciālisti darba aizsardzības jomā.

   Pamatojoties uz ilggadējo pozitīvo sadarbību, varam ieteikt SIA "Mācību centrs Liepa" kā labu sadarbības partneri darba aizsardzības jautājumu sakārtošanā.

   Valdes locekle
   AS "SAF Tehnika"
  • 2018. gadā SIA "Vangažu Namsaimnieks" uzsāka sadarbību ar SIA ''Macību centrs Liepa" par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Sadarbību vērtejam kā pozitīvu. Nepieciešamā dokumentācija ir izstrādāta profesionāli un planotajos termiņos. Sadarbības laikā SIA "Macību centrs Liepa" ir sevi pierādijuši, kā uz klientu orientēts, elastīgs un pretimnakošs uzņēmums. Kontaktpersona no SIA "Macību centrs Liepa" puses, kas izpildija pasūtījumu ir darba aizsardzības vecākais specialists Jolanta Jurāne. Novērtejam kā atbilstoši kompetentu savā kvalifikācijā, ar teicamu kvalitāti un profesionalitāti.

   Valdes priekšsēdētājs
   SIA "Vangažu Namsaimnieks"
  • Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu SIA "Mācību centrs Liepa" veica darba vides risku pārvērtēšanu un darba aizsardzības dokumentācijas aktualizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

   Esam apmierināti ar SIA "Mācību centrs Liepa" sniegto pakalpojumu un sadarbību vērtējam ka ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laika SIA "Mācību centrs Liepa" ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.

   pārcelšanās24.lv
  •  

   Mūsu sadarbības laika SIA "Mācību centrs Liepa" sevi ir pierādījuši kā drošu un uzticamu partneri ar savā jomā profesionāli sagatavotiem darbiniekiem, kuri darba pienākumus spēj pildīt atbildīgi un atbilstoši mūsu kompānijas prasībām.

   Sadarbības laikā ar SIA "Mācību centrs Liepa" nav bijušas pretenzijas ar sniegto pakalpojumu izpildes laiku vai kvalitāti.

   SIA ,,Riga Bulk Terminal" uzskata SIA "Mācību centrs Liepa" par uzticamu sadarbības partneri.

   Izpilddirektors
   SIA "Riga Bulk Terminal"
  • Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA "Macību centrs LIEPA" veica darba vides apsekošanu, darba vides riska faktoru noteikšanu un novērtēšanu, protokolu sagatavošanu, darba aizsardzības pasākumu plāna sastadīšanu, darba vietu (profesiju) saraksta sastadīšanu, kurās iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, darbinieku instruktāžu darba aizsardzībā par kaitīgajiem un īpašiem riska faktoriem darba vietās un pasākumiem risku mazināšanai vai novēršanai.

   Vēlamies izteikt pateicību Darba aizsardzības speciālistei Irīnai par veiksmīgu sadarbību, lrīna profesionāli un interesanti vada "Darba aizsardzības instruktāžas", rūpīgi sagatavo uzņēmumam nepieciešamo dokumentāciju, ir atsaucīga un kompetenta.

   Valdes loceklis
   SIA "Containerships"
  • SIA „Mācību centrs Liepa” saistības izpilda korekti, punktuāli un profesionāli. Līguma saistības tiek izpildītas norādītā termiņā. Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība starp SIA „Mācību centrs Liepa” speciālistu un AS „B.L.B. Baltijas termināls”  atbildīgiem speciālistiem.

   AS „B.L.B. Baltijas termināls”  iesaka SIA „Mācību centrs Liepa” kā uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

   AS „B.L.B. Baltijas termināls”

  • Līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, saņemot precīzi laikā un profesionāli paveiktu pakalpojumu. Mācību centrs Liepa ir sevi parādījis kā uz klientu orientēts uzņēmums, izstrādājot dokumentāciju, tiek ņemta vērā uzņēmuma specifika, ieteikti labākie risinājumi. Ārkārtas situācijās mācību centra pārstāvis spēj piedāvāt ātrāko un labāko risinājumu, lai novērstu radušos problēmu. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!
   Personāla vadītāja
   SIA "Karavela"
  • SIA "MIMD Serviss" jau kops 2016.gada ir sadarbība ar SIA „Mācību centrs Liepa" par darba vides iekšējo uzraudzību. Sadarbības laikā esam saņēmuši kvalitatīvus un profesionālus darba aizsardzības pakalpojumus, kā ari darbinieku apmācības.

   SIA „Mācību centrs Liepa" saistības izpilda korekti, profesionāli un punktuāli.

   Līguma saistības tiek izpildītas noradītā termiņā. Ņemot vērā visu augstākminēto, SIA “MMD Serviss" iesaka SIA “Mācību centrs Liepa" ka uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

   Mūsu darbiniekiem apmācības darbam ar elektroiekrāvēju un darbam augstumā veica pasniedzēji Janis Lipskis un Andrejs Ivanovs, kuri ir zinoši ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību!

   SIA “MMD Serviss”