PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS APRITES UZŅĒMUMOS – PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA

Kurss ‘Paškontroles sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos’  sniedz zināšanas pārtikas paškontroles sistēmās.
Zināsānas par to, kas reglamentē paškontroles sistēmas ieviešanu pārtikas uzņēmumā, kādi soļi jāveic sistēmas ieviešanai, kādi riski sastopami pārtikas uzņēmumos un kā tos optimāli novērst neradod draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

KURSU VADA:

Liene Ozola


Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente, pētniece, Ph.D.

saraksts

KURSA TĒMAS:

Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas reglamentē HACCP procedūru ieviešanu pārtikas uzņēmumā

Pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība

Pārtikas aprite un uzraudzība Latvijā                                                                           

Paškontrole                                                                              

Definīcijas

Laba higiēnas prakse

Elastīgums LHP īstenošanā

LHP piemēri

LHP uzraudzība, vadlīnijas un pārbaude

LHP dokumentācija un uzskaite

HACCP sistēmas ieviešana

Izplatītākās pārtikas izraisītās slimības

Izplatītākie pārtikas piesārņošanās iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesarņojuma novēršanai

Robežvērtības likumdošanā

Kritisko kontroles punktu koncepcija

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
Nav nepieciešama kāda specifiska izglītība

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
Apliecība par kursa apgūšanu

ilgums

KURSA ILGUMS:
5 akad. st.

cena

MĀCĪBU MAKSA:

45 Eur (t.sk.PVN)

vieta

NORISES VIETA:
E-apmācību platformā – www.liepamaca.lv

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS