TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJA APMĀCĪBAS AR NVA KUPONU

Kursi notiek - Rīgā, Talsos, Valmierā

Nva-1a

Bezdarbnieks vai darba meklētājs saņem apmācību kuponu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

Nva-2

Bezdarbniekam vai darba meklētājam ir jāizvēlas izglītības iestāde un apmācības īstenošanas vieta! Plašāka informācija: www.nva.gov.lv

Nva-3

Pēc sekmīgas traktortehnikas vadītāju apmācību apguves un eksāmenu nokārtošanas izglītības iestādē, bezdarbnieks vai darba meklētājs iegūst tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenu kompetentajā iestādē (Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā). Pēc šo eksāmenu sekmīgas  nokārtošanas VTUA izsniedz traktortehnikas vadītāja apliecību.

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJA APMĀCĪBAS AR NVA KUPONU

SIA „Mācību centrs Liepa” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īsteno traktortehnikas vadītāja apmācības bezdarbniekiem vai darba meklētājiem, kuri ir saņēmuši NVA apmācību kuponu1.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

1Sīkāka informācija par NVA kupona saņemšanas nosacījumiem un kārtību ir pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv

  • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (Neformālās izglītības programmas vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
  • Lai iesaistītos neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizsaka vēlme dalībai apmācībā.
  • Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā divu neformālās,transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē (valsts valodas apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīt ne vairāk kā trīs reizes gada laikā).
  • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvē bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīties atkārtoti, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs pēc iepriekšējās šo izglītības programmu apguves ir saņēmis transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja apliecību.
  • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.

Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

 TR2 – kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

  TR3 – kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

TR4 – kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

Norises vietas:
Rīga,Valmiera,Talsi

Tel.: +371 25446635                                 

  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija
    5 EUR par vienu apmācību dienu.
  • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 150 EUR mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:

– transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ;

– dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Vairāk par kursu norīsi un kompensāciju var uzzināt NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv

Saņemiet konsultācijas zvanot:

Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā

ATSAUKSMES

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS