24. janvāris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ /ATTĀLINĀTI/ 13:00-16:00

24. janvāris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ /ATTĀLINĀTI/ 13:00-16:00

January 24, 2024 13:00 - 16:00
Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
Address: Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
1

Šī studiju programma ir unikāla un šobrīd vienīgā, kas paredzēta izglītības iestāžu vadītajiem un darbiniekiem, lai iegūtu padziļinātas zināšanas personas datu aizsardzībā, kas nepieciešamas strādājot izglītības jomā.

Apgūstot šo studiju kursu, iegūsiet zināšanas par šādām tēmām:

• Kādi dati visbiežāk tiek apstrādāti izglītības iestādēs un kādi ir to apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums (par izglītojamo, darbinieku, studentu viesnīcu, bibliotēkas apmeklētāju datu apstrādi)
• Kādi pamatprincipi jāievēro strādājot ar personas datiem
• Kādas ir izglītojamo, darbinieku un citu personu tiesības attiecībā uz viņu datu apstrādi
• Kādi iekšējie dokumenti būtu nepieciešami izglītības iestādē, lai nodrošinātu pareizu un drošu personas datu apstrādi
• Personas datu apstrāde elektroniskajā vidē – e-klase, VIIS, un dažādās platformās, kas izmantotas attālinātajās mācībās
• Kam izglītojamo datus drīkst nodot
• Fotografēšana, filmēšana un videonovērošana – kādiem nolūkiem iespējama un kā to pareizi nodrošināt
• Kā atpazīt datu aizsardzības pārkāpumu un kā rīkoties to konstatējot
• Personas datu aizsardzības nenodrošināšanas sekas – sodi

Studiju kursu pasniedz sertificēta datu aizsardzības speciāliste Lilija Galle-Muša, vairāk kā 17 gadus praktizējoša juriste dažādās tiesību nozarēs, ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē, maģistra grādu gan uzņēmējdarbības vadībā, gan mūžizglītības politikā un vadībā. Lektores pieredze no 2016. gada.

Mācības tiešsaistē (online) Zoom platformā, notiks divas dienas:

2024. gada 24. un 25. janvārī no plkst. 13:00 līdz 16:00

* iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA.

Izsniedzamais dokuments: sertifikāts

Mācību maksa: vienam dalībniekam  EUR 120.00 +PVN

Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

Iveta Gulbe
SIA „Mācību centrs Liepa”

Mācību darba koordinatore
Tālr. +371 29263834
E-pasts: iveta@mcliepa.lv
www.mcliepa.lv

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.