21. jūnijs Speciālo zināšanu apguve darba aizsardzības jomā (BŪVNIECĪBA, IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDĒ) 40st. 10:00-15:00

21. jūnijs Speciālo zināšanu apguve darba aizsardzības jomā (BŪVNIECĪBA, IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDĒ) 40st. 10:00-15:00

June 21, 2024 10:00 - 15:00

Da-construction

MĀCĪBAS PIEEJAMAS E-VIDĒ UN TIESSAISTĒ

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (pieņemti 10.08.2010.), no 2013. gada 1.jūlija ir ieviesta specializētā 40 stundu apjoma apmācība, kas jāiziet darba aizsardzības speciālistiem, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuri norādīti MK noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (pieņemti 08.02.2005.) 1. pielikumā.

Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Nepieciešamā izglītība: darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu apmērā)
Kursa apjoms: 40 akadēmiskās stundas

Mācību ilgums: 21.06.2024. – 27.06.2024.
Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

• situācija darba aizsardzības jomā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē un tās dinamika;
• nelaimes gadījumi un arodslimības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, to galvenie cēloņi;
• būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē izmantotās tehnoloģijas, specifiskie darbi;
• drošības prasības aprīkojumam būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• darba aizsardzības organizācija būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozares uzņēmumā;
• individuālie aizsardzības līdzekļi būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• specifiskās ugunsdrošības prasības būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē;
• rīcības organizēšana ārkārtas situācijās būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē

Mācību cena – 200,00 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu)

Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

    

   IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS