TUVĀKO KURSU DATUMI:

TUVĀKO KURSU DATUMI:

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā:

  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā;
  
kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
  analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
  spēt saprast kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem;
  būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

  Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību atbilstošu fizisko personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā
  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību

Nepieciešamā izglītība: bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

 Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās
 Personas datu apstrādes pamatprincipi
 Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana
 Datu subjekta tiesības
 Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi
 Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts
 Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas)
 Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem
 Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos

Kursa ilgums:      5 darba dienas no plkst. 9:00 – 16:00

Norises vietas:   RĪGA – Braslas iela 24C

Maksā iekļauts:    izdales materiāli
                                  kafijas pauze
                                  sertifikāta izgatavošana

VADOŠIE LEKTORI

IVO KRIEVS

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E


Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram

Konsultācijas zvanot:

Mūsu speciālists ar jums sazināsies

Klatienes-macibas-120
Klātienes mācības nodrošina visefektīvāko mācību apguvi
Musdieniga-macibu-vide-un-efektivas-apguves-metodes
Mūsdienīga mācību vide un efektīvas apguves metodes
jomas-Specialists
Praktizējoši jomas speciālisti
Prasme-izmantot-iegutas-zinasanas-ikdienas-darba
Prasme izmantot iegūtās zinašanas ikdienas darbā

JAUNUMI UN SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

31/08/2019

IZMAIŅAS PERSONAS DATU APSTRĀDEI KRIMINĀLPROCESĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

Personas datu aizsardzība joprojām ir aktuāls temats jebkurā uzņēmējdarbības nozarē. Šī gada 5. augustā stājās spēkā jauns likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma […]
23/07/2019

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA MEDICĪNĀ. GROZĪJUMI MEDICĪNISKO DOKUMENTU LIETVEDĪBAS KĀRTĪBĀ

Personas datu aizsardzība medicīnā ir sarežģīta joma. No 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Šī gada 20. jūlijā […]
25/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA – “GOOGLE” APTUR “ANDROID OS” LICENCI “HUAWEI”.

Datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. 2018. gada 25. maijā stājās spēkā digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo […]
24/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA – APRIT GADS KOPŠ SĀK PIEMĒROT VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PRASĪBAS

2019. gada 25. maijā aprit gads kopš sāka piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Datu aizsardzība ir sarežģīta joma un daudzi regulas stāšanos spēkā gaidīja ar […]

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

TUVĀKO KURSU DATUMI:

TUVĀKO KURSU DATUMI: