PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

pers.dati-kalendaram

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā:

  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā;
  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
  analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
  kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem;
  būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

Mērķauditorija

Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību atbilstošu fizisko personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā
  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību

Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās;
  Personas datu apstrādes pamatprincipi;
  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;
  Datu subjekta tiesības;
  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi;
  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas);
  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem;
  Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem un patstāvīgiem darbiem.
Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

 

LEKTORS


IVO KRIEVS


Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E”

Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

Norises laiks:06.12.2021.- 15.12.2021.
Maksā iekļauts: Izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

MĀCĪBU GRAFIKS  

DIENA DATUMS LAIKS
Pirmdiena 06.12.2021. 9:00-16:00
Trešdiena 08.12.2021. 9:00-16:00
Piektdiena 10.12.2021. 9:00-16:00
Pirmdiena 13.12.2021. 9:00-16:00
Trešdiena 15.12.2021. 9:00-16:00

 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

Uzzināt vairāk Jūs varat:
zvanot: +371 29263834      rakstot: iveta@mcliepa.lv

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM


FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

    

   02/09/2021

   6. decembris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00

   Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības […]
   23/09/2021

   16. februāris seminārs “PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN TĀS AKTUALITĀTES.” 10:00 – 14:00

   15/12/2021

   21. februāris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS (60 stundas) sākums 9:00

   Apmācības fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar […]
   11/11/2021

   PĀRCELTS UZ 05.04. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ 15:00-18:00

   Šī studiju programma ir unikāla un šobrīd vienīgā, kas paredzēta […]
   04/03/2022

   25. aprīlis PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS 60st. 9:00

   Apmācības fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar […]