DARBA DROŠĪBA, UGUNSDROŠĪBA, CIVILĀ AIZSARDZĪBA

DA-majis-2020

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

Mērķauditorija
  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
  Darba vides risku samazināšana;
  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  Kontroles un uzraudzības sistēma;
  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
  Darba tiesiskās attiecības;
  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
  Elektrodrošības pamati;
  Ugunsdrošības pamati;
  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām.

Norises laiks: 06.12.2021.- 05.01.2022.
Norises vieta:  RĪGA – Braslas iela 24C* 
Mācību maksa:  
185,00 EUR  (1 dalībniekam).

Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

*vai Zoom platformas tiešsaistē.

Šo kursu vada seši jomas speciālisti

1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
2. Pirmās palīdzības sniegšanā
3. Elektrodrošībā
4. Darba tiesiskajās attiecībās
5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

* PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS!

    

   04/11/2021

   6. decembris DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st. 09:00 ZOOM PLATFORMĀ

   Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:   vadīt un organizēt darba […]
   11/01/2022

   11. janvāris UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. 10:30 ZOOM PLATFORMĀ

   Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā […]
   29/11/2021

   14. februāris DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st. 09:00 ZOOM PLATFORMĀ

   17/02/2022

   2. marts UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. 10:30

   Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā […]
   17/02/2022

   2. marts UGUNSDROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS 20st. 10:30

   Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā […]