ATBILDĪGIE SPECIĀLISTI

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (Latv. valoda)

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
Pienākumos ietilpst:
•   veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu;
•    sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;
•    nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu;
•    uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to;
•    nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu;
•    izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos.
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
•    Galvenās prasības elektrodrošībā
•    Galvenās prasības ugunsdrošībā
•    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
•    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
•    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
•    Pārvietojamo kravu iedalījums
•    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
•    Normatīvo dokumentu apmācība

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN.

Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

Pieteikties mācībām

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

    INFORMĀCIJA

    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     12/10/2020

     04. janvāris ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM 13:30-17:30

     ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU […]
     20/10/2020

     06. janvāris ATB. SPEC. PAR KATLIEKĀRTĀM 9:00-13:00

     ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTAS TEHNISKO STĀVOKLI, TĀS DROŠU LIETOŠANU UN […]
     19/10/2020

     07. janvaris ATB. SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU 09:00-13:00

     ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ […]
     19/10/2020

     11. janvaris ATB. SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM (krievu val.) 13:30 – 17:30

     ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU […]
     20/10/2020

     14. janvaris ATB. SPEC. PAR SASTATNĒM (krievu valodā) 13:30-17:30

     MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) […]